Blog

Gdzie wykonuje się pomiary drgań?

zakład przemysłowy

Nadmierne drgania, na jakie mogą być narażone przede wszystkim urządzenia, maszyny, linie produkcyjne, a także budynki i konstrukcje (w tym nie tylko przemysłowe, ale niekiedy również mieszkalne) mogą przyczyniać się nie tylko do szybszego zużycia, awarii czy zmęczenia materiałowego, ale również stanowić zagrożenie dla człowieka. Z tego też powodu dokonywanie pomiarów z zastosowaniem specjalistycznych analizatorów drgań lub czujników drgań to najlepszy sposób, aby przeciwdziałać problemom wynikającym z nadmiernych wibracji.

Pomiary drgań maszyn i urządzeń

Drgania mechaniczne to wibracje lub wstrząsy stanowiące rodzaj ruchu, w którym dany przedmiot porusza się pomiędzy dwoma skrajnymi położeniami, przekraczając położenie równowagi. W przypadku maszyn i urządzeń drgania mogą występować w wyniku działania różnorodnych sił, np. siły oporu przy skrawaniu, lub wskutek uderzeń, luzów i nierówności, zmiany obciążeń czy warunków zewnętrznych. Nadmierne drgania mogą być jedną z przyczyn szybkiego zużywania się maszyn, hałasu, zmęczenia materiałów, awarii. Niejednokrotnie świadczą o uszkodzeniu maszyn i urządzeń.

Aby przekonać się, czy amplitudy drgań o określonych częstotliwościach nie przekraczają dopuszczalnych wartości, wykonuje się pomiary drgań. W ten sposób można pozyskać cenne informacje pozwalające na wiarygodną ocenę aktualnego stanu technicznego eksploatowanych maszyn i urządzeń. Drgania powinny być pod stałym nadzorem, gdyż w ten sposób można z wyprzedzeniem przewidzieć termin przeprowadzenia remontu danego urządzenia, zanim jeszcze wystąpi awaria.

Pomiary drgań konstrukcji i budowli

Pomiary drgań mogą być wykonywane również w przypadku konstrukcji i budowli obiektów przemysłowych. W ten sposób można ocenić ich stan dynamiczny w odniesieniu do wytycznych norm z uwzględnieniem zmienności obciążeń dynamicznych. Otrzymujemy wówczas niezbędne dane, które mogą okazać się kluczowe przy eliminowaniu niepożądanego zmęczenia konstrukcji czy budowli. Najczęściej przyczyną tych konsekwencji są zachodzące procesy przemysłowe.

Pomiary drgań mogą być konieczne również w przypadku budynków mieszkalnych. Stan dynamiczny takich obiektów wpływa na komfort życia mieszkańców. Drgania w obiektach mieszkalnych najczęściej występują w przypadku budynków znajdujących się w bliskim sąsiedztwie z ciągami komunikacyjnymi.

Podobnie jak w przypadku urządzeń, również i budowle mogą być narażone na zjawisko zmęczenia materiałowego z powodu nadmiernych drgań.