Blog

Jak prawidłowo interpretować obraz z kamery termowizyjnej?

zdiecia z kamery termowizyjnej

Kamery termowizyjne dostarczają specyficznego obrazu, który należy odpowiednio interpretować, aby uzyskać wiarygodne informacje. Urządzenia te działają, wykorzystując zjawisko niewidzialnego promieniowania podczerwonego. Ich zadanie polega na detekcji energii za pomocą fal elektromagnetycznych, które są wypromieniowywane z badanego obiektu. Dzięki takiej metodzie operator kamery termowizyjnej może zobaczyć na jej wyświetlaczu obraz powstający na podstawie różnicy temperatur.

Jak należy odczytywać obraz z kamery termowizyjnej?

Pierwsza styczność z kamerą termowizyjną jest dla większości ludzi dość zaskakująca, gdyż obraz, który można oglądać na jej wyświetlaczu, zdecydowanie różni się od obrazu rejestrowanego przez tradycyjne kamery. Zbiera ona promienie podczerwone i przedstawia je w skali barw obrazu. Nauczenie się prawidłowej interpretacji pojawiających się na wyświetlaczu kamery termowizyjnej barw może więc zająć trochę czasu, ale aby móc prawidłowo wykorzystać dane, które dostarcza to sprytne urządzenie, jest to konieczne.

Każdy obiekt, który posiada temperaturę wyższą od zera bezwzględnego, emituje promieniowanie podczerwone, a więc będzie widoczny na wyświetlaczu kamery termowizyjnej. Im cieplejszy jest obserwowany obiekt, tym więcej promieniowania emituje, dlatego będzie łatwy do zaobserwowania w obrazie termowizyjnym. W obrazie termicznym elementy o najwyższej temperaturze wyświetlane są jako czerwone aż do białego, zaś te najzimniejsze jako ciemnoniebieskie. Pozostałe części obrazu są przedstawiane w pełnej palecie odcieni – od granatowego po czerwony.

Warto mieć na uwadze, że interpretacja konkretnego obrazu z kamery termowizyjnej wymaga znajomości warunków odniesienia, dlatego jeszcze przed przystąpieniem do pomiarów należy ustalić takie parametry, jak:

 • temperaturę odbitą,
 • emisyjność powierzchni,
 • temperaturę powietrza,
 • wilgotność atmosfery.

Najczęściej wykorzystywaną podczas pomiarów termowizyjnych paletą jest paleta tęczy, lecz można zastosować również inne zestawy barw. Każde zdjęcie wykonane przez takie urządzenie posiada własną skalę z odniesieniem. Kolor czerwony lub granatowy nie będzie zatem na każdym zdjęciu oznaczał elementów o takiej samej temperaturze.

Czym charakteryzuje się obraz z kamery termowizyjnej?

Cechą charakterystyczną kamer termowizyjnych jest fakt, iż nie są one w stanie prześwietlić obserwowanych obiektów, a pokazują jedynie dokładny rozkład temperatur na powierzchniach badanych przedmiotów. Podczas pracy kamery tego typu nie emitują żadnego promieniowania, dlatego ich używanie jest całkowicie bezpieczne. Urządzenie jest wyposażone we wrażliwą matrycę, która odpowiada za odczytywanie promieniowania podczerwonego badanych obiektów. Z tego względu należy pamiętać, aby podczas pomiarów, nie kierować jej w stronę Słońca, a także odbitych przez lustra i inne szklane powierzchnie promieni słonecznych. Takie postępowanie mogłoby spowodować trwałe uszkodzenie przetworników kamery termowizyjnej.

Jakie zastosowania mają kamery termowizyjne?

Zakres zastosowania kamer termowizyjnych jest bardzo szeroki. Są między innymi wykorzystywane w:

 • systemach ochrony zewnętrznej,
 • systemach detekcji ruchu oraz wykrywania obecności lub braku danego obiektu,
 • monitorowaniu dużych obszarów,
 • monitorowaniu wnętrz budynków,
 • wykrywaniu wad technologicznych budynków,
 • określaniu źródeł strat ciepła,
 • ocenianiu stanu stolarki okiennej,
 • lokalizacji rur ciepłowniczych i wykrywaniu ich nieszczelności i wycieków,
 • ocenie stanu technicznego izolacji cieplnej kotłów, kadzi, rurociągów,
 • detekcji zawilgoceń murów,
 • detekcji problemów i awarii instalacji elektrycznych.