Blog

Jak skalibrować kamerę termowizyjną?

certyfikat kalibracji

Kamera termowizyjna to urządzenie działające w widmie podczerwieni. Pozwala na wykrywanie nawet minimalnych różnic temperatur, a różnice te są następnie przekształcane w obraz wyświetlany na monitorze. Urządzenie to wykorzystywane jest m.in. do  sprawdzania zawilgocenia, mostków termicznych oraz sprawności działania ogrzewania podłogowego. Niestety nieprawidłowo skalibrowana kamera termowizyjna może dawać błędne wyniki. Jak się przed tym ustrzec?

Na czym polega kalibracja urządzenia pomiarowego?

Kalibracja, inaczej wzorcowanie, obejmuje czynności, które mają na celu sprawdzenie prawidłowości działania przyrządu, za pomocą porównania do wyników ze wzorca pomiarowego. Takiej kontroli wymaga większość urządzeń pomiarowych, bowiem w przeciwnym razie mogą one dawać błędne wyniki, a tym samym przyczyniać się np. do strat produkcyjnych.

Kalibracja kamery termowizyjnej – jak wygląda w praktyce?

Wzorcowania kamery termowizyjnej podejmują się wyspecjalizowane w tym zakresie laboratoria badawcze albo serwisy producenckie posiadające odpowiednie narzędzia i wiedzę. Czynności dokonuje się według norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), która po przeprowadzonych testach wymaga przygotowania certyfikatu kalibracji potwierdzającego przeprowadzenie prac w tym zakresie. Jak proces ten wygląda w praktyce?

  • skontrolowanie, czy kamera termowizyjna działa prawidłowo,
  • sprawdzenie ustawienia lasera,
  • sprawdzenie sprawności wewnętrznych połączeń kamery termowizyjnej, w tym działania płytki drukowanej,
  • aktualizacja oprogramowania i wykonanie ewentualnych napraw,
  • sprawdzenie kalibracji zgodnie z urządzeniem normującym,
  • rekalibracja (nawet do 2000oC w zależności od modelu),
  • sprawdzenie poprawności działania urządzenia,
  • przygotowanie certyfikatu potwierdzającego przeprowadzenie czynności kalibracyjnych.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty nie tylko czynności kalibracyjnych, ale również zakupu kamer termowizyjnych na potrzeby nauki, przemysłu, budownictwa i energii odnawialnej.