Blog

Jak wykorzystuje się wibrometr laserowy

wibrometr laserowy

Drgania mechaniczne mierzy się z wielu przyczyn, które można podzielić na cztery obszary. Badania testowe, pozwalające m.in. na określenie odporności maszyn na drgania występujące w środowisku naturalnym, monitorowanie stanu dynamicznego maszyn. Zdarza się jednak, że niektóre mierzone powierzchnie są niedostępne – zbyt gorące, aktywne elektrycznie lub schowane. Wtedy można skorzystać z wibrometru laserowego. Wibrometr laserowy to urządzenie wykorzystywane do bezdotykowego pomiaru drgania powierzchni. Wiązkę lasera kieruje się na powierzchnię, a amplituda jej drgań oraz częstotliwość są badane przez przesunięcia częstotliwości wiązki laserowej odbitej od powierzchni względem wiązki referencyjnej.

Jak podzielić wibrometry laserowe

Istnieje wiele rodzajów wibrometrów laserowych. Dzięki korzystaniu z wibrometru dedykowanego odpowiedniej aplikacji można uzyskać maksymalnie miarodajne wyniki badań. Wśród wibrometrów znajdziemy: laserowe wibrometry jednopunktowe, 3D, skanujące, skanujące 3D, różnicowe, do pomiarów wysokich prędkości, wysokoczęstotliwościowe, in-plane, do pomiarów drgań skrętnych oraz do pomiaru mikrostruktur. Dużą zaletą wibrometrów laserowych jest również fakt, że z racji badania powierzchni na odległość wibrometr nie zmienia masy, ani rozkładu sił badanego obiektu.

Jakie wibrometry laserowe są dostępne na rynku

Na rynku znaleźć można zarówno nieduże, ręczne wibrometry, jak i urządzenia, które gabarytami przypominają stacje diagnostyczne znacznie większe od komputera. Wiele z nich dostępne jest w ofercie firmy EC Test Systems. Wśród mniejszych wibrometrów popularnością cieszą się wibrometry laserowe jednopunktowe firmy Polytec. Charakteryzują się one łatwością obsługi, bezpieczeństwem emitowanego światła lasera, które, mimo że jest nieszkodliwe dla oczu, charakteryzuje się niespotykaną czułością – może dokonywać pomiaru drgań na matowo czarnej papierowej powierzchni membrany głośnika z odległości większej niż 30 m.  Innym typem są laserowe wibrometry skanujące. Przedstawicielem tego rodzaju może być model Polytec PSV – 500 – 3D. Wykorzystuje on trzy niezależne głowice skanujące i trzy kontrolery prędkości drgań. Jest to niezastąpione narzędzie w ośrodkach badawczo-rozwojowych wielu gałęzi przemysłu, przede wszystkim motoryzacyjnego i lotniczego.