Blog

Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba wykonująca pomiary kamerami termowizyjnymi?

kamera termowizyjna

Kamery termowizyjne to urządzenia służące do wykrywania oraz mierzenia energii emitowanej przez różne obiekty w zakresie podczerwieni, których temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego. Z tego względu bywają także nazywane kamerami podczerwieni. Zebrane przez nie dane termograficzne są przetwarzane, czego wynikiem jest obraz elektroniczny przedstawiający pozorną temperaturę powierzchni badanego obiektu. Urządzenia te mają szerokie zastosowanie. Są wykorzystywane w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Aby jednak dane zebrane przez kamerę termowizyjną, były właściwie zinterpretowane, powinna ją obsługiwać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Do czego służą kamery termowizyjne?

Kamery termowizyjne znajdują zastosowanie w różnych branżach. Są wykorzystywane w nowoczesnych systemach detekcji ruchu, gdzie służą m.in. do wykrywania obecności obiektu. Stosuje się je również w systemach ochrony zewnętrznej, w których wykrywają potencjalne zagrożenie nawet w bardzo niekorzystnych warunkach (np. podczas deszczu, śnieżycy, mgły czy w ciemności). Sposób ich działania sprawia, że nie trzeba przy nich instalować dodatkowego źródła światła, co znacznie zwiększa skuteczność takich systemów.

Urządzenia te są także wykorzystywane w budownictwie. Z ich pomocą można bezinwazyjnie wykryć różne wady technologiczne i konstrukcyjne w budynkach (np.: nieszczelności, zawilgocenia czy mostki cieplne). Przydają się też podczas wykrywania wycieków gazów z rurociągów lub innej infrastruktury, które są niewidoczne gołym okiem. Używając takich kamer, można także zlokalizować rury z ciepłą wodą, które znajdują się pod betonowymi posadzkami lub wykryć wyciek wody z centralnego ogrzewania. Urządzenia te są także stosowane w medycynie, pożarnictwie i diagnostyce maszyn.

Kto może obsługiwać kamery termowizyjne?

Obraz generowany przez kamery termowizyjne podczas pomiarów jest specyficzny. Nie każdy potrafi go poprawnie odczytać. Aby mieć pewność, że uzyskane podczas pomiarów dane są prawidłowe, powinna je wykonywać osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie. Według obowiązujących w Polsce przepisów prawa osoba obsługująca taką kamerę nie musi mieć żadnych uprawnień. Musi jednak potrafić ją obsługiwać i posiadać wiedzę techniczną z zakresu zjawisk fizycznych, regulacji współczynnika odbicia oraz emisyjności, która jest ustawiana indywidualnie dla każdego termogramu. Obsługę kamer termowizyjnych oraz sposób, w jaki powinny być sporządzane raporty z takich pomiarów, regulują jednak konkretne normy: dla zastosowań w przemyśle jest to norma ISO 18436, a dla zastosowań w budownictwie norma PN-EN 13187.

Jeżeli chcesz wykorzystywać takie urządzenie w przemyśle, powinieneś zdobyć międzynarodowy certyfikat ITC, który jest potwierdzeniem kwalifikacji operatora kamer termowizyjnych. Aby go otrzymać, należy zdać egzamin, który jest sprawdzany przez komisję ITC w Szwecji. Uzyskane uprawnienia nie są przyznawane na całe życie. Żeby je zachować, operator musi udowodnić, że przez cały czas aktywnie pracuje. Jeżeli nie wykonuje on regularnie pomiarów termowizyjnych, powinien odnawiać szkolenie co 5 lat.

Raporty z pomiarów wykonywanych przy użyciu kamer termowizyjnych w budownictwie muszą zawierać w sobie ściśle określone informacje. Reguluje to norma PN-EN 13187, w której określone są nieodłączne elementy takich dokumentów. Muszą się w nich znajdować np. opisy warunków pogodowych umożliwiające interpretowanie obrazów termowizyjnych przez inne osoby. Jeżeli osoba lub firma wykonująca pomiary termowizyjne, nie stosuje się do wytycznych zawartych w tej normie, badania mogą być odrzucone przez wykonawców oraz sądy.