Blog

Jakie mierniki wykorzystuje się w termowizji?

miernik wilgotności

Analiza termiczna obrazów z kamer termowizyjnych może dostarczyć przydatnych informacji na temat badanych obiektów. Aby zyskać jeszcze więcej danych, dotyczących np. przepływu prądu, wilgotności, temperatury powietrza, można wykorzystać dodatkowe mierniki. Z ich zastosowaniem możliwe jest dotarcie nawet do trudno dostępnych miejsc. Mierniki w termowizji używane są m.in. w przemyśle, budownictwie i energetyce.

Kamery termowizyjne i miernik — przykłady zastosowania

Kamera termowizyjna zapewnia nam rozkład promieniowania występującego na powierzchni. Jeśli istnieje konieczność uzyskania szerszych danych na temat badanego obszaru, istnieje konieczność zastosowania dodatkowych urządzeń, a więc mierników. Gdy niezbędna jest analiza poziomu wilgotności, zastosowanie znajduje miernik wilgotności, który dostarczy informacji na temat tego, jaka jest wilgoć na danej powierzchni. Ten rodzaj mierników wykonuje odczyt wilgotności (sonda mierząca wilgotność), a także temperaturę powietrza (sonda mierząca temperaturę powietrza). Urządzenie daje nam możliwość pomiaru wilgotności występującej na powierzchni, dzięki czemu łatwiej jest udowodnić, że to, co prezentuje obraz na kamerze termowizyjnej, jest związane np. z wilgotnością na danym obszarze. W przypadku instalacji elektrycznej, która wymaga sprawdzenia, czy nie występują ewentualne przegrzania, kamera termowizyjna pozwala określić wyłącznie powierzchnie, które są cieplejsze. Dopiero miernik dostarczy nam danych niezbędnych do tego, aby stwierdzić, dlaczego przewody się grzeją.

Gdy mamy do czynienia z instalacją elektryczną, pomiar kamerą termowizyjną ma sens wyłącznie wtedy, gdy obciążenie instalacji jest na poziomie co najmniej 40% nominalnego obciążenia. Jak sprawdzić poziom obciążenia instalacji elektrycznej? W tym celu trzeba użyć miernika cęgowego, który służy do pomiaru natężenia prądu przepływającego przez poszczególne przewody.

Jak się zatem okazuje, kamera termowizyjna nie zawsze jest wystarczająca podczas dokonywania pomiarów. W wielu przypadkach istnieje konieczność wykorzystania mierników, które dostarczają szerszego zakresu danych na temat badanych obiektów.