Blog

Kilka słów o skanerach 3D

obraz ze skanera 3D

Skanery 3D to urządzenia, które jeszcze kilkanaście lat temu swoje miejsce znajdowały w fantastyce naukowej. Dziś są rzeczywistością. To proste urządzenie pozwala na odwzorowanie i zapisanie otaczającej nas materii w trzech wymiarach. Ich działanie polega na pobieraniu danych, które dotyczą fizycznych właściwości dowolnych obiektów i przekształceniu ich w trójwymiarowe modele cyfrowe. Skanowanie 3D wiele osób kojarzy jako jedno z narzędzi do replikowania rzeczy przy użyciu drukarek 3D. Tymczasem ta technologia ma nieporównywalnie szersze zastosowanie. Warto podkreślić, że skanery 3D posiadają kilka cech wspólnych z aparatem fotograficznym. Podobnie jak on mają przypominające stożek pole widzenia oraz są w stanie zbierać informacje o powierzchni obiektów, które nie są zasłonięte. Podczas kiedy aparat zbiera informacje na temat koloru powierzchni w jego polu widzenia, skaner pobiera informacje odnośnie dystansu. Skan wygenerowany przed skaner 3D opisuje dystans do powierzchni obiektu przy każdym punkcie w skanie.

Jakie możliwości mają współczesne skanery 3D

Dzięki ciągłemu postępowi, zachodzącemu w technologiach wykorzystywanych przez skaner 3D obecnie możliwe jest skanowanie zarówno obiektów znajdujących się wewnątrz pomieszczenia, jak i na otwartej przestrzeni. W tym wypadku pora dnia nie ma żadnego znaczenia. Nieistotny jest także stopień skomplikowania geometrii skanowanego obiektu, jak i jego rozmiar. Skanery 3D są zdolne bardzo precyzyjnie odwzorować nawet niewielkie elementy, np. monety.

Gdzie wykorzystuje się technologię skanowania 3D

Technologię skanowania 3D wykorzystuje się w wielu różnych dziedzinach począwszy od przemysłu po życie codzienne. Po właściwej obróbce modele mogą być pomocne przy pracach inżynierskich i konstruktorskich. Skanowanie jest również wykorzystywane w pracach architektonicznych związanych z inwentaryzacją zabytków. Skanery 3D znajdują swoje zastosowanie też w inżynierii odwrotnej, czyli takiej, która zajmuje się tworzeniem rekonstrukcji istniejących już obiektów, a także wdrażaniem nowych. Dzięki skanowaniu 3D można zarówno odtworzyć brakującą dokumentację projektową, jak i zaktualizować dokumentację podwykonawczą.