Blog

Korzyści płynące z wykorzystywania kamer termicznych w budownictwie

wykrywanie strat ciepła w domu za pomocą kamery termowizyjnej

Analiza termograficzne przegród budynków mówi wiele o rzeczywistym stanie technicznym izolacji cieplnej. Rozwój termowizji znacznie przyczynił się do poprawy jakości usług budowlanych przez firmy wykonujące ocieplenia. W wyniku pomiarów otrzymujemy termogram, czyli zdjęcie termowizyjne, które jest mapą cieplną badanej powierzchni.

Historia badań termowizyjnych

Nim zaczęto wykorzystywać termowizję w budownictwie minęło wiele czasu. Wszystko zaczęło się od odkrycia przez Williama Herschela promieniowania podczerwonego. Ten wynalazca teleskopów przeprowadził eksperyment z wykorzystaniem pryzmatu, którym rozszczepił światło słoneczne oraz termometru. Okazało się, że temperatura rosła wraz ze zbliżaniem termometru do barwy czerwonej. Z czasem odkryto, że każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego emituje promieniowanie cieplne. W temperaturze kilku kelwinów ciała emitują promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie dalekiej podczerwieni, natomiast wraz ze wzrostem temperatury wzrasta również ilość promieniowania, która jest odwrotnie proporcjonalna do długości fal.  Opierając się na tych odkryciach wynaleziono pierwszy detektor termowizyjny. Było to 150 lat po odkryciu Herschela. Urządzenia takie były niezwykle drogie i trudne w użyciu. Zmianę przyniosła druga połowa XX w. Wtedy wprowadzono do użycia matryce niechłodzonych detektorów termicznych. To przełomowe odkrycie spowodowało dynamiczny rozwój termowizji.

Praktyczne wykorzystanie odkryć

Termoanaliza pozwala bezbłędnie wskazać obszary wykazujące nieprawidłowości cieplne. Dlatego warto wykonać takie badanie przystępując do prac ociepleniowych. Wtedy wskazać możemy obszary, które wymagają bardzo dokładnego pokrycia izolacją. Analizę taką zlecić można również w trakcie wykonywania prac ociepleniowych, dzięki temu inwestor może skontrolować jakość wykonywanego zlecenia. Analizę przeprowadza się profesjonalnymi kamerami termowizyjnymi. Temperatura badanej powierzchni daje nam wiele informacji o grubości dobranej izolacji oraz pozwala odpowiedzieć na pytanie – czy budynek jest dostatecznie ocieplony. W podobnym stopniu można ocenić ocieplenie okien i drzwi. Wszelkie nieszczelności i złe osadzenie okien mogą zostać wykryte kamerą termowizyjną.