Blog

Obserwacja zjawisk szybkozmiennych

spawanie

Istnieje wiele przypadków, szczególnie w badaniach naukowych czy procesach technologicznych, kiedy zachodzi konieczność zarejestrowania zmian zachodzących bardzo szybko, obrazując przy tym dynamiczne procesy zachodzące w obszarze najważniejszych właściwości obserwowanego obiektu czy zjawiska. Obserwacja zjawisk szybkozmiennych najczęściej ma na celu zmierzenie podstawowych parametrów fizycznych, które przetwarzane są na wielkości elektryczne poprzez odpowiednie czujniki pomiarowe. Obecnie jest to możliwe z zastosowaniem odpowiednich kamer, które są odpowiednio przystosowane do tego rodzaju zadań. Są to tzw. kamery szybkie.

Specyfika kamer szybkich

Kamery szybkie to urządzenia, które umożliwiają rejestrację zjawisk fizycznych, zachodzących z prędkością od kilkudziesięciu do kilku milionów klatek na sekundę. W przypadku tych urządzeń bardzo ważny jest nie tylko szybki, ale przede wszystkim dokładny zapis obserwowanych procesów dokonany w wysokiej rozdzielczości. Zarejestrowane materiały mogą posłużyć w zdiagnozowaniu i badaniu wielu kluczowych parametrów procesów szybkozmiennych, często trudnych do zdiagnozowania innymi metodami. Kamery szybkie zapewniają precyzyjny zapis, który pozwala na dogłębną analizę przebiegu bardzo dynamicznych działań, które są zbyt szybkie dla tradycyjnych form rejestracji obrazu, a tym bardziej ludzkiego oka. Tego rodzaju urządzenia rejestrujące obraz pozwalają na m.in. bezstykowe wyznaczanie prędkości szybkozmiennych obiektów, a także obserwację obiektu przemieszczającego się obiektu w czasie rzeczywistym.

Zastosowanie kamer do obserwacji zjawisk szybkozmiennych

Kamery szybkie wyposażone są w funkcje i rozwiązania technologiczne, które ułatwiają analizę ruchu obiektów i zjawisk szybkozmiennych w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. Powszechnie stosowane są m.in. podczas przeprowadzania testów w balistyce, obserwacji procesów biologicznych, a nawet coraz częściej w kinematografii.

W ofercie EC Test Systems znaleźć można wiele różnych modeli kamer szybkich marki PHANTOM, które umożliwiają precyzyjną rejestrację zjawisk szybkozmiennych.