Blog

Po co wykonuje się pomiary drgań mechanicznych w miejscu pracy

nauszniki

Wibracje to drgania akustyczne o małej amplitudzie i niskiej częstotliwości rzędu klikunastu-kilkudziesięciu Hz. Są one bodźcami fizycznymi przenoszącymi się bezpośrednio z ośrodka drgającego na organizm z pominięciem środowiska powietrznego. Drgania o częstotliwościach niższych od 20 Hz człowiek odczuwa jako wibracje, a o częstotliwości powyżej 20Hz jako wibracje i dźwięk. Pamiętajmy, że drgania są bardzo często czynnikiem roboczym, a więc celowo wprowadzanym do konstrukcji maszyn jako element konieczny do wykonania zadania. Wśród takich urządzeń można wymienić maszyny do wibroozdabiania, mieszania, drążenia czy szlifowania. Jednakże drgania mogą również zaburzać działanie maszyn, zmniejszając ich trwałość i osłabiając konstrukcję. Pamiętajmy również, że drgania bywają niebezpieczne dla ludzi.

Jaki wpływ mają drgania na zdrowie człowieka

Na biologiczne oddziaływanie wibracji ma wpływ zjawisko rezonansu. U człowieka narażonego na wibrację w poszczególnych narządach lub częściach ciała mogą wystąpić obrażenia mechaniczne. Dzieje się tak wówczas, kiedy zdolność tłumienia drgań przez narządy, mięśnie i inne tkanki, a także płyn otrzewnowy, powietrze oraz gay znajdujące się w organizmie jest niewystarczająca. Długotrwała zawodowa ekspozycja na drgania może zatem wywołać wiele zaburzeń w organizmie, a w konsekwencji doprowadzić do trwałych i nieodwracalnych zmian chorobowych. Niepożądane objawy w stanie zdrowia pojawiają się w ciągu kilku do kilkunastu lat od rozpoczęcia pracy w warunkach narażenia na ten czynnik. Konsekwencje są na tyle poważne, że istnieje jednostka chorobowa nazywana zespołem wibracyjnym.

Zapobieganie nadmiernym wibracjom

Obecnie w związku z postępem techniki i rozwojem wiedzy na temat zespołu wibracyjnego maszyny, narzędzia i środki transportu są budowane w taki sposób, aby ograniczyć przenoszenie drgań. Wykonuje się również badania drgań mechanicznych w miejscu pracy. By pomiary przyniosły wierne wyniki, dające możliwość dostosowania panujących warunków do obowiązujących standardów BHP, należy przeprowadzić je z zgodnie z procedurą, która określona została normą PN-EN ISO 5349-1:2004.