Blog

Pomiary termowizyjne w budownictwie

przegląd budowlany za pomocą kamery termowizyjnej

Kamera termowizyjna to niezawodny przyrząd umożliwiający przeprowadzanie badań bezdotykowych. Korzystając z kamer, można szybko i precyzyjnie skanować i wizualizować rozkład temperatur na całej powierzchni. Dzięki termowizji możliwe jest łatwe i szybkie zidentyfikowanie wad izolacji termicznej budynków oraz uzyskanie szeregu informacji dotyczących wykonania prac budowlanych, a także jakości użytych materiałów. Termowizja sprawdza się także do zlokalizowania strat ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach, wszelkie wycieki i nieszczelności w rurach, miejsca pęknięć sieciach grzewczych i wodociągowych. Diagnostyka przy użyciu kamer termowizyjnych pozwala w dużym stopniu zaoszczędzić pieniądze, a także chroni niekiedy przed tragicznymi w skutkach wypadkami.

Czemu stosuje się obrazowanie w podczerwieni

Przegląd budowlany, podczas którego wykorzystuje się kamery termowizyjne jest doskonałym i nieinwazyjnym sposobem monitorowania, a także diagnozowania stanu budynku. Współcześnie jest to jedno z najbardziej wartościowych narzędzi, po jakie można sięgnąć w przypadku diagnostyki. Jak zostało wspomniane już powyżej przy użyciu kamery termowizyjnej można wcześniej zidentyfikować problem, umożliwiając jego skorygowanie, nim stanie się naprawdę poważny. Przegląd budynku z użyciem kamery termowizyjnej może pomóc między innymi: wizualizować straty energii, wykryć brakującą lub uszkodzoną izolację, wskazać miejsce przenikania powietrza, wykryć zawilgocenia izolacji w dachach, ścianach, strukturach wewnętrznych, wykryć pleśń, zlokalizować przecieki w dachach, rurach, a także wady konstrukcyjne i mostki termiczne.

Przykład wykorzystania termowizji w budownictwie – ogrzewanie podłogowe

Współcześnie systemy ogrzewania podłogowego są coraz bardziej popularne. Z pewnością wyróżniają się one dużą wygodą i nie zaburzają estetyki wnętrza, jednakże mają również swoje wady. Jedną z nich jest fakt, że w przypadku niepokojącego działania ogrzewania nie można skontrolować jego stanu. W takich sytuacjach swoje zastosowanie znajduje kamera termowizyjna. Przy jej użyciu możliwe jest prowadzenie audytów energetycznych systemów ogrzewania budynków.