Blog

Praktyczne zastosowanie telemetrii

system do telemetrii

Telemetria jest dziedziną telekomunikacji, która zajmuje się technikami przesyłu wartości pomiarowych przewodowo lub bezprzewodowo. Polega ona przede wszystkim na umieszczeniu w terenie urządzeń, których celem jest pomiar danej wielkości i automatyczna transmisja danych do centrali. Do ich przekazania wykorzystuje się przede wszystkim układy radiowe, modemy, internet oraz sieci komórkowe. Telemetria ma praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Należ do nich między innymi: elektroniczne badania zachowań widowni telewizyjnej, automatyczne zbieranie danych na potrzeby dystrybucji i sprzedaży np. gazu, zbieranie danych o ruchu morskim, drogowym i lotniczym oraz badania przebiegu sterowania w systemach automatyki przemysłowej.

Szczegółowo o zastosowaniu

Najczęściej jednak telemetria wykorzystywana jest w branży energetycznej do sterowania i odczytywania danych z liczników, w zarządzaniu sieciami pojazdów oraz w ochronie w celu monitorowania obiektów. Za pomocą telemetrii można również sterować oświetleniem ulicznym lub wykorzystać ją np. w leśnictwie do szybkiego wykrywania pożarów. Ważnym aspektem są korzyści biznesowe i techniczne, jakie wnosi ze sobą telemetria do firm. Pozwala ona między innymi na wyeliminowanie nadużyć i zmniejszenie kosztów funkcjonowania. Ponadto umożliwia ograniczenie strat związanych z kradzieżami oraz lepsze zarządzanie stanami magazynowymi, a także bardziej trafne przygotowanie dostawy.

Przykładowe zastosowanie telemetrii w monitoringu

Wielkości mierzone za pomocą telemetrii są zamieniane na inne, zwykle na sygnał elektryczny, w przetwornikach pomiarowych. Jako medium do przesyłania sygnałów wykorzystuje się, w zależności od potrzeby, przewody miedziane, światłowody, GPRS, itp. W przypadku zastosowania telemetrii w monitoringu oddalonych obiektów korzysta się z modułów telemetrycznych pracujących w sieci GSM. Dane wysyłane są pomiędzy oddalonymi obiektami a stacją nadzorująco-kontrolną. Przekazane dane mogą służyć celom statystycznym lub zostać wykorzystane w systemie automatyki przemysłowej.