Blog

Rodzaje badań nieniszczących

vallenprzeglad

Badaniami nieniszczącymi nazywa się grupę metod badawczych, które pozwalają na uzyskanie informacji o właściwościach materiału obiektu, nie wpływając tym samym na jego właściwości strukturalne i powierzchniowe. Badania te znajdują swoje zastosowanie w przypadku materiałów, wyrobów i urządzeń, które nie mogą być sprawdzone w sposób ingerujący w ich konstrukcję. Badania nieniszczące prowadzone są z reguły na działających obiektach. Mają one na celu wcześniejsze wykrycie możliwości awarii i przedsięwzięcie odpowiednich środków zapobiegawczych. Dzięki nim możliwa jest wczesna selekcja wadliwych elementów, co pozwala na stabilną pracę, np. instalacji przemysłowych.

Jak dzielą się badania nieniszczące

Badania nieniszczące dzielą się na kilka typów. Wśród nich wyróżniamy następujące: badania wizualne, czyli oględziny zewnętrzne, badania endoskopowe, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, ultradźwiękowe, prądami wirowymi oraz radiografię przemysłową. Szczególnie ciekawą metodą są badania ultradźwiękowe. Należą one do tzw. „badań objętościowych”. W metodzie tej wykorzystywane są fale ultradźwiękowe, które wprowadzane są do obiektu, a następnie odbijane. Metoda ta pozwala odkryć pęknięcia, zniekształcenia, rozwarstwienia, porowatości i inne nieciągłości wewnątrz materiałów. Innym sposobem badania, szczególnie wykrywania delaminacji, inkluzji powietrza, nadmiaru żywicy, inkluzji wodnej itd. w konstrukcjach kompozytowych jest termowizja synchroniczna.

Termografia synchroniczna w badaniach nieniszczących

Termografia w podczerwieni jest dziedziną techniki zajmującą się detekcją, rejestracją, przetwarzaniem i wizualizacją niewidzialnego promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekt. Jako jej wynik otrzymujemy obraz, będący odwzorowaniem rozkładu temperatury danego obiektu. Temografia synchroniczna/ aktywna termografia zwana również detekcją fazoczułą polega na ogrzewaniu powierzchni obiektu zmiennym strumieniem energii o określonej częstotliwości i fazie. Następnie odpowiedź wraz z uwzględnieniem przesunięcia fazowego jest rejestrowania przez specjalistyczne urządzenia.