Blog

Rodzaje mikrofonów pomiarowych

mikrofon pomiarowy

Nasza firma zajmuje się sprzedażą sprzętu pomiarowego oraz świadczeniem usług związanych z wykonywaniem różnego rodzaju pomiarów. Dla naszych klientów możemy zrealizować między innymi pomiar hałasu i natężenia dźwięku. Aby móc wykonać takie badania, trzeba dysponować specjalistycznym sprzętem, który umożliwi nam rejestrację interesujących nas parametrów.

Czym jest hałas i dlaczego go mierzymy?

Żyjemy w czasach wszechobecnego hałasu, co ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Hałas może wywoływać zakłócenia snu, a także wpływać na uciążliwość codziennego życia w danym środowisku. Przez uporczywy hałas mamy problemy z koncentracją oraz odpoczynkiem. Hałas, to według definicji, dźwięk o dowolnym charakterze akustycznym, który nie jest pożądany przez daną osobę znajdującą się w konkretnym miejscu. Aby móc skutecznie przeciwdziałać i ograniczać szkodliwy dla ludzi hałas, trzeba go najpierw zmierzyć. Pomiary hałasu wykonuje się w terenie, w fabrykach, halach produkcyjnych, domach, na lotniskach, w szkołach, a także bada się hałas emitowany przez różne maszyny i urządzenia. Dzięki takim pomiarom możemy poprawić akustykę danego miejsca (np. sali koncertowej), obiektywnie porównać uciążliwość hałasu w różnych warunkach, a także pomóc polepszyć warunki naszego życia lub pracy. Badając hałas emitowany przez maszyny, możemy wychwycić ich wady bądź usterki na bardzo wczesnym etapie i zapobiec przestojom produkcyjnym w zakładach produkcyjnych.

Jak zmierzyć hałas?

Zazwyczaj, kiedy chcemy zmierzyć hałas, mierzymy ciśnienie akustyczne, czyli różnicę między ciśnieniem istniejącym w badanym środowisku w danej chwili a ciśnieniem statycznym. To na podstawie tej wartości można określić natężenie dźwięku i moc akustyczną. Aby uzyskać precyzyjne wyniki, trzeba posługiwać się specjalistycznymi mikrofonami pomiarowymi.

Jakie są rodzaje wykorzystywanych przez nas mikrofonów pomiarowych?

W badaniach hałasu i natężenia dźwięku wykorzystuje się różne rodzaje mikrofonów, które są podstawowymi przetwornikami ciśnienia akustycznego:

  • Mikrofon pola swobodnego – ten wodoodporny i pyłoodporny mikrofon jest doskonałym wyborem do realizowania pomiarów terenowych oraz w warunkach przemysłowych, gdzie występuje wiele niekorzystnych czynników zewnętrznych (takich jak: zapylenie, wilgotność, rozbryzgi oleju itp.). Badane fale akustyczne w tak trudnych warunkach mogą zostać zmodyfikowane przez obiekty znajdujące się w polu akustycznym, dlatego mikrofon ten jest zrobiony tak, aby kompensować swoją obecność w polu dźwiękowym. Dzięki swojej konstrukcji może wykonać dokładne pomiary na zewnątrz.
  • Mikrofon pola rozproszonego – jest to mikrofon jednakowo czuły na dźwięki padające jednocześnie z różnych kierunków, dlatego może być stosowany do pomiarów w polu wysoce pogłosowym lub polu rozproszonym.