Blog

Skanery sferyczne w kontroli jakości

skaner sferyczny

Skanery sferyczne to inaczej skanery 3D. Dzięki nim można odzwierciedlić geometrię rzeczywistego przedmiotu w postaci trójwymiarowego modelu komputerowego. Umożliwiają skanowanie rzeczywistych obiektów takich, jak np.: budynki, maszyny czy pojazdy. Ze względu na swoje właściwości znajdują zastosowanie w wielu branżach. Wykorzystuje się je między innymi do odwzorowywania obiektów o złożonej geometrii, których nie można by było zaprojektować przy zastosowaniu klasycznego oprogramowania przeznaczonego do modelowania 3D. Przydają się również podczas archiwizacji kształtów, odtwarzania oraz modernizacji starych obiektów, które są pozbawione dokumentacji, powielania skanowanych obiektów, a także w kontroli jakości, gdyż umożliwiają wykonanie precyzyjnego pomiaru i rzetelną analizę wyników.

Jak działają skanery sferyczne?

Skanery 3D wykorzystują do pomiarów technologię laserową albo technologię światła strukturalnego. W przypadku modeli laserowych skanowanie fizycznych obiektów odbywa się przy pomocy wiązki laserowej. Jest to metoda zapewniająca najwyższą dokładność, gdyż potrafi uchwycić, a następnie przekształcić w postać cyfrową nawet najdrobniejsze elementy i detale. Wiązka laserowa jest rzutowana przez urządzenie na skanowany obiekt. Czujnik skanera 3D mierzy odległość skanowanych powierzchni od stacji skanera. Analizowane są załamania promieni lasera na powierzchni badanego przedmiotu oraz odległość między tym przedmiotem a urządzeniem. Uzyskane w ten sposób dane są szybko przekształcane w trójwymiarowe siatki tworzące model 3D.

Skanery 3D działające w oparciu o technologię światła strukturalnego emitują światło w postaci linii padających na badany obiekt. W trakcie skanowania położenie wiązki nieustannie się zmienia. Dzięki temu urządzenie gromadzi szczegółowe informacje dotyczące analizowanego przedmiotu. Skanery tego typu są wyposażone w kamery, które rejestrują i badają ułożenie tych linii, a następnie tworzą cyfrowy model obiektu. Dane, które uzyskuje się podczas takiego pomiaru to chmura punktów i siatka trójkątów.

Do czego wykorzystywane są skanery sferyczne w kontroli jakości?

W dzisiejszych czasach skanowanie 3D jest bardzo ważnym elementem efektywnej kontroli jakości produkcji w wielu przedsiębiorstwach. Z ich zastosowaniem można precyzyjnie zmierzyć nawet złożone czy delikatne części. Wykorzystując technologię skanowania 3D, można zmierzyć nawet takie detale, do których nie ma dostępu, a także elementy o specyficznych kątach i kształtach, które trudno byłoby zmierzyć innymi metodami. Dzięki informacjom uzyskanym podczas pomiarów skanerami 3D producent zyskuje pewność, że jego produkt w pełni odpowiada dokumentacji.

Skanowanie 3D umożliwia przeprowadzenie precyzyjnej kontroli pod względem dokładności wykonania, symetrii (porównanie lewej i prawej strony badanego obiektu), sprawdzenie ewentualnych odchyłek geometrycznych na przedmiocie czy grubości poszczególnych elementów (np. ścianek w odlewach). Skanery sferyczne umożliwiają także przeprowadzenie kontroli zużycia poszczególnych części podczas eksploatacji.