Blog

Sterowanie obiektami przemysłowymi – telemetria

wodomierz

Telemetrią nazywamy dziedzinę komunikacji, skupioną na technikach przesyłu wartości pomiarowych przewodowo lub bezprzewodowo. Polega ona zazwyczaj na umieszczeniu w terenie urządzeń, które dokonują pomiaru wybranej wielkości oraz automatycznej transmisji tych danych do centrali. Do przesyłania wyników pomiarów używa się układów radiowych, modemów, Internetu oraz sieci telefonii komórkowej.  Telemetria znajduje swoje zastosowanie w wielu działach gospodarki. Między innymi stosowana jest do elektronicznego badania zachowań widowni telewizyjnej, automatycznego zbierania danych potrzebnych do dystrybucji i sprzedaży rozmaitych towarów masowych, zbierania danych o ruchu drogowym, morskim i lotniczym. Telemetrię wykorzystuje się również w nauce np. w gromadzeniu informacji sejsmologicznych, klimatycznych i ekologicznych. Ponadto jednym z najczęstszych jej zastosowań jest zbieranie danych z przebiegu sterowania w systemach automatyki przemysłowej.

Podział systemów telemetrii

Systemy telemetryczne podzielić można zasadniczo na te jedno- lub wielokanałowe, a także selektywne. Pierwsze przeznaczone są do pomiarów tylko jednego rodzaju wielkości, drugie natomiast kilku wielkości jednocześnie. W przypadku ostatnich również mierzona jest więcej niż jedna wielkość lecz nie następuje to w tym samym momencie. Warto podkreślić, że oprócz rejestrowania wyników dokonywanych pomiarów systemy telemetryczne są w stanie opracować i uporządkować te wyniki, jak również wygenerować sygnały regulujące bądź ostrzegawcze w przypadku, kiedy związane z mierzonymi parametrami normy zostają przekroczone.

Monitoring i sterowanie

Jak zostało wspomniane powyżej telemetrię wykorzystują powszechnie firmy związane z branżą energetyczną czy wodociągową. Dzięki niej przedsiębiorstwa otrzymują informacje o stanie ciepłomierzy, wodomierzy, liczników prądu lub gazu. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia dystrybucję oraz pobór opłat należnych z tytułu zużycia surowca. Podstawowym celem wprowadzenia systemu zdalnego monitoringu i sterowania w przedsiębiorstwie jest obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Oszczędność uzyskuje się dzięki eliminacji konieczności wyjazdów na obiekty w celach kontrolnych i pomiarowych, przyspieszoną obsługę awarii i diagnostykę usterek.