Blog

Termowizja w praktyce

ręczna kamera termowizyjna

Termowizja, zwana również termografią jest procesem obrazowania w paśmie średniej podczerwieni. Pozwala ona na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych. Termowizja w swoich początkach wykorzystywana była przez wojsko do lokalizacji celów i różnych obiektów. Współcześnie wykorzystywana jest praktycznie w każdej dziedzinie życia i nauki. To nieodłączny element przemysłu, medycyny, weterynarii, ratownictwa oraz budownictwa.

Zastosowanie termowizji

Ogólnie rzecz ujmując, termowizja znalazła swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie na podstawie rozkładów temperatury czy zmian temperatury w czasie można wnioskować o zachodzących zjawiskach. Warto wspomnieć, chociaż pobieżnie, jak termowizja wykorzystywana jest w różnych dziedzinach. W medycynie pozwala na wykrycie raka piersi, zmian alergicznych czy lokalizacji stanów zapalnych, reumatycznych oraz oparzeniowych. Jest to również doskonała metoda diagnostyczna w przypadku operacji rozbijania kamieni nerkowych. Termowizja jest również niezastąpiona podczas badań układu krążenia. W elektronice natomiast wykorzystuje się ją do badań jakości układów scalonych, czy poszukiwania elementów uszkodzonych w aparaturze. Szerokie zastosowanie ma też w energetyce – pozwala na badanie przewodów energetycznych i określenie stan izolacji cieplnej. Szczególnie istotną rolę odgrywa w budownictwie. To doskonały sposób na lokalizację miejsc ulotów ciepła, lokalizację rur z ciepłą i zimną wodą, instalacji elektrycznej oraz badań głębszych warstw tynków i pokryw elewacji budynku. Termowizja znajduje swoje zastosowanie także w hutnictwie, gdzie stosowana jest do badania odlewów i określenia stanu izolacji termicznej pieców i kadzi.

Termowizja w naszym domu?

Termowizja jest technologią używaną nie tylko w dużych firmach i przedsiębiorstwach. Wykorzystuje się ją również w naszych domach. Kamera termowizyjna to najlepszy sposób, aby znaleźć niedostrzegalne wady konstrukcyjne budynku, powodujących ucieczkę ciepła. Termowizja pozwala na bezbłędne określenie położenia mostków cieplnych, nieszczelnych okien, rozwarstwień w izolacji styropianowej budynku. Ponadto termografia od lat jest doskonałym sposobem na potwierdzenie faktycznego stanu budynku przy odbiorze.