Blog

Użycie kamery szybkiej do rejestracji procesu spawania

szybka kamera

Kamery są powszechnie wykorzystywane do rejestracji procesów produkcyjnych trudnych do zaobserwowania gołym okiem. Pozwalają one na optymalizację i zwiększenie precyzji wykonywanych czynności, a ponadto umożliwiają natychmiastową diagnostykę problemów technicznych na linii produkcji. Kamery szybkie świetnie sprawdzają się w rejestracji procesu spawania, gdzie obraz nagrywany jest w czasie rzeczywistym.  Tak uzyskiwane materiały video są podstawą do analizy jakości wykonywanej spoiny. Ponadto za pomocą kamery spaw  można realizować w trudno dostępnych miejscach, oglądając proces spawania na ekranie zintegrowanego monitora. Wykorzystanie najnowszej technologii do konstrukcji kamer szybkich powoduje, że obraz nagrywany jest z szybkością nawet kilkaset klatek na sekundę w rozdzielczości 4K przy jednoczesnej redukcji nadmiernego oświetlenia. Praca normalnych kamer w takich warunkach jest niemożliwa. Dzięki niepowtarzalnej dynamice kamery szybkiej możliwa jest rejestracja drobnych błędów i natychmiastowa kalibracja parametrów spawania, a tym samym minimalizacja przerw produkcyjnych i zwiększenie efektywności pracy.

Cechy obrazu z kamery szybkiej

Kamera szybka umożliwia zarejestrowanie obrazu bogatego w szczegóły i analizę ruchu. Nagrywając proces spawania, możliwe jest uwidocznienie, np. jeziorka spawalniczego, łuku, spoiwa czy rowka spawalniczego. Innowacyjne oprogramowanie pozwala na archiwizację nagrań i wykorzystywanie ich do późniejszej analizy na komputerze PC, co zapewnia znaczny komfort pracy. W ustawieniach kamery można regulować jasność, zoom i ostrość uzyskując optymalne ustawienia obrazu. Jednocześnie samo urządzenie wykonane jest ze wzmocnionych materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne i dostosowanych do trudnej specyfiki pracy urządzenia oraz wyposażone są w uchwyty pozwalające na łatwy montaż kamery. Zintegrowane stanowiska wizyjne i prawidłowa ich konfiguracja mają duży wpływ na funkcjonalność i przydatność rejestrowanych danych. Ponadto jest to atrakcyjna alternatywa dla o wiele droższych technologii laserowych.