Blog

W jaki sposób działa laserowe oświetlenie impulsowe?

bezstykowa analiza ruchu

Impulsowe oświetlenie laserowe jest wykorzystywane w bezstykowej analizie ruchu. W połączeniu z nowoczesnymi kamerami szybkimi, specjalistycznym oprogramowaniem oraz technologią motion capture tworzy idealny zestaw pozwalający precyzyjnie zarejestrować i przeanalizować każdy nawet najszybciej zachodzący ruch. Takie komplety urządzeń są obecnie stosowane m.in. w laboratoriach, gdzie przeprowadza się różne badania przy pomocy sprzętu rejestrującego obraz, a także w przemyśle. Laserowe oświetlenie impulsowe umożliwia nagrywanie procesów i zjawisk zachodzących z ekstremalnymi prędkościami bez obawy o to, że zarejestrowany obraz będzie niewyraźny lub niskiej jakości.

Do czego wykorzystywane są lasery impulsowe?

Impulsowe oświetlenie laserowe ma w dzisiejszym świecie szeroki zakres zastosowań. Wykorzystuje się je do wielu aplikacji zarówno naukowych, jak i przemysłowych. Są używane m.in. w: obróbce powierzchniowej, spektroskopii, ablacji, obróbce półprzewodników, obrazowaniu foto akustycznych, teledetekcji, pomiarach PIV (służących do pomiaru prędkości pola prędkości przepływu), pompowaniu kryształów oraz bezstykowej analizie ruchu.

Dzięki takiemu oświetleniu można realizować ultraszybką rejestrację obrazu na najwyższym poziomie, gdyż umożliwia ono maksymalne skrócenie czasu niezbędnego do rejestracji obserwowanego zjawiska (nawet do kilkudziesięciu nanosekund). Laserowe oświetlenie impulsowe jest więc stałą częścią wyposażenia wszystkich laboratoriów i zakładów przemysłowych, w których nagrywane są zjawiska fizyczne (np.: procesy spawania czy wybuchy) lub przeprowadzane są specjalistyczne badania (np.: badania cieczy czy testy materiałowe) wymagające ultrakrótkich czasów ekspozycji.

Zasada działania impulsowego oświetlenia laserowego

Systemy impulsowego oświetlenia laserowego wykorzystują impulsową wiązkę światła laserowego o wysokiej częstotliwości. Dzięki temu umożliwiają zobrazowanie ultraszybkich zjawisk i procesów. Sercem takiego systemu jest emiter, czyli element odpowiadający za generowanie bardzo krótkich impulsów światła laserowego. Aby móc skorzystać z dobrodziejstw takiego oświetlenia, należy nastawić laser w stronę obserwowanego procesu czy zjawiska. Wówczas światło laserowe padające na obiekt odbija się od niego i trafia do kamery wyposażonej w specjalistyczne filtry umożliwiające jej rejestrację wyłącznie światła laserowego. Dzięki temu kamera może nagrać obraz, który powstał w czasie zaledwie kilkudziesięciu nanosekund. Filtry nałożone na kamerę sprawiają, że dociera do niej tylko promieniowanie elektromagnetyczne o ściśle określonej długości fal, dlatego trafia do niej jedynie światło lasera, natomiast światło pochodzące ze wszystkich innych źródeł zostaje przez filtr skutecznie zablokowane.

Nowoczesne systemy laserowego oświetlenia impulsowego umożliwiają rejestrację procesów, w których uczestniczą małe i bardzo szybkie obiekty, które są dzięki nim nagrywane z niezwykłą dokładnością. Mogą one generować impulsy w różnych okresach, więc są to systemy wyróżniające się wysokim stopniem uniwersalności. Impulsy mogą być również odpowiednio skracane, aby rejestrowany obraz był pozbawiony rozmyć. Laserowe oświetlenie impulsowe umożliwia uzyskanie precyzyjnych wyników badań, które można następnie wykorzystać do dalszej analizy. Dużą zaletą tych systemów jest również fakt, iż zostały one wyposażone w wymienną optykę oświetleniową, dzięki czemu z ich udziałem można realizować pomiary zarówno z małych, jak i dużych odległości.