Blog

Z jakiego oprogramowania korzystają kamery termowizyjne?

FLIR Ignite2

Kamery termowizyjne pozwalają na rejestrowanie promieniowania podczerwonego emitowanego przez wszystkie obiekty i osoby z naszego otoczenia. Daje to możliwość sporządzania map ich rozkładu, a także obserwację zmian, jakie zachodzą na skutek działania różnego rodzaju czynników. Zastosowane oprogramowanie do kamer termowizyjnych umożliwia zaawansowaną analizę wyników, a także pozwala na ich wykorzystanie w innych systemach, np. przy modelowaniu komputerowym czy programach wspomagających projektowanie i optymalizację. Przyjrzyjmy się bliżej temu, w jaki sposób są najczęściej wykorzystywane kamery termowizyjne i zobaczmy, na co pozwala ich oprogramowanie.

Obszary zastosowania kamer termowizyjnych

Kamery termowizyjne znajdują zastosowanie w budownictwie, a także w przemyśle. Bardzo często z kamer termowizyjnych korzystają służby utrzymania ruchu, które monitorują maszyny i instalacje pod kątem możliwych wycieków rozmaitych substancji, a także przegrzewania się poszczególnych elementów. Pomiar, który może być wykonywany z bezpiecznej odległości, pomaga w ustaleniu stanu łożysk, podzespołów narażonych na powstawanie zwiększonego tarcia czy systemów chłodzących lub odprowadzających spaliny. Za pomocą kamer często bada się stan przekładni – w tym współosiowość wałów, zużycie kół zębatych lub pasowych. Są przydatne w kontrolowaniu instalacji elektrycznych, urządzeń hydraulicznych oraz pneumatycznych.

Gałęzie przemysłu, w których kamery termowizyjne są wykorzystywane do bezpośredniego kontrolowania produkcji, to np. wytwarzanie szkła czy obróbka tworzyw sztucznych. Za pomocą termowizji sprawdza się poprawne działanie elementów grzewczych i kontroluje rozkład materiału m.in. przy wtryskiwaniu. Kamery są przydatne także przy produkcji układów elektronicznych podczas kontroli wykonania obwodów i wykrywaniu ich przegrzewania się. Tradycyjnie kamery stosuje się w budownictwie, gdzie pomagają w sprawdzaniu efektywności zastosowanej termoizolacji i umożliwiają wykrywanie punktów, przez które z budynków ucieka ciepło, tzw. mostków termicznych.

Bardzo ważnym obszarem zastosowań kamer termowizyjnych jest sprawdzanie szczelności instalacji – kontrolowanie czy nie doszło do wycieku gazu, czynnika chłodniczego lub gorącej pary. Niekiedy  termowizja ułatwia ustalenie przebiegu instalacji podziemnych czy ułożonych w podłogach lub ścianach, jednak jest to uzależnione od wielu czynników. Coraz częściej z kamer korzysta się również przy weryfikowaniu sprawnego działania paneli fotowoltaicznych, a także określaniu, czy w instalacjach elektrycznych nie dochodzi do zwarć.

Kamery termowizyjne mogą być używane w monitorowaniu obiektów o wiele skuteczniej niż systemy telewizji przemysłowej. Sprawdzają się na otwartym terenie oraz przy większych odległościach. Mogą być wykorzystywane jako elementy systemów kontroli dostępu w bankach, laboratoriach czy wszelkiego rodzaju obiektach wojskowych. Coraz częściej kamery są wykorzystywane w wykrywaniu i walce z pożarami, ułatwiając lokalizowanie zarzewia ognia czy kontrolowanie rozkładu temperatur na pogorzeliskach. Kamery termowizyjne będą też użyteczne przy prowadzeniu badan naukowych.

Oprogramowanie do kamer termowizyjnych i jego podstawowe możliwości

Obrazy otrzymane za pomocą kamer termowizyjnych mają znaczenie użytkowe, wykorzystywane są również w zastosowaniach badawczych i przemysłowych.

Stosowanie kamer wymaga używania odpowiedniego oprogramowania, które pozwoli zarówno na nakładanie na siebie obrazów i danych pomiarowych, jak i sprawdzanie rozkładu temperatur w określonych punktach. Przy weryfikowaniu zmian zachodzących podczas pracy obserwowanego urządzenia ważna będzie także możliwość porównywania ze sobą tych samych obszarów na różnych zdjęciach lub tworzonych filmach. Liczyć się będzie też możliwość eksportowania zakresów pozyskanych danych nie tylko do programów pozwalających na zaawansowaną analizę sygnałów, ale też modelujących i optymalizujących różne konstrukcje.

Oprogramowanie do analizy pomiarów kamerą termowizyjną jest zwykle oferowane przez producentów urządzeń i pozwala na pełne wykorzystanie ich możliwości. W większości przypadków użytkownik może korzystać z opcji przeglądania wielu pomiarów i ich zbiorowej edycji, tworzenia wykresów dla wybranych parametrów, uzyskiwanie histogramów oraz eksportowanie danych i gotowych raportów. Dostępne jest oprogramowanie dedykowane do poszczególnych zadań – inspekcji termowizyjnych dla obiektów budowlanych lub instalacji elektrycznych. Tworzone są specjalne systemy do monitoringu, czy wykorzystania do badań medycznych.

Prowadzenie badań termowizyjnych nie ogranicza się do wykonywania zdjęć i filmów, ale w większości wypadków wymaga również analizy statystycznej danych liczbowych. Dobre oprogramowanie pozwala na ustawianie zmiennych mających wpływ na wyniki pomiaru – emisyjności badanej powierzchni, odbić od otaczających badany element przedmiotów czy temperatury powietrza i wilgotności powietrza.