Blog

Zasady działania i zastosowanie kamer termowizyjnych

zastosowanie kamery termowizyjnej

Kamery  termowizyjne to urządzenia mierzące natężenie promieniowania cieplnego emitowanego przez obiekt badany. Dzięki nim możliwy jest bezdotykowy pomiar rozkładu temperatur na badanej powierzchni. Na rynku istnieje duży wybór kamer termowizyjnych, począwszy od niedrogich aparatów zwanych „point-and-shoot”, aż po wysoce wyspecjalizowane, o wysokiej jakości efektach.

Zasady działania kamer termowizyjnych

Mówiąc najogólniej, pomiar temperatury przy wykorzystaniu termowizji polega na zmierzeniu natężenia promieniowania cieplnego, które jest emitowane przez wszystkie ciała o temperaturze wyższej od temperatury 0 K, czyli -273,15 stopni Celsjusza. Opierając się o prawo Plancka – znając zakres spektralny, w jakim obserwuje się promieniowanie cieplne, można wyznaczyć temperaturę na powierzchni ciała emitującego promieniowanie. Warto podkreślić, że jego natężenie jest ściśle związane z temperaturą promieniującego obiektu. Im wyższa temperatura, tym większa intensywność promieniowania. Znany jest matematyczny związek pomiędzy tymi wielkościami i to pozwala na określenie temperatury promieniującego ciała, w oparciu o pomiar skutków wywołanych w detektorze promieniowania, zainstalowanym w kamerze termowizyjnej. Każda z kamer termowizyjnych zaopatrzona jest w matryce wspomnianych powyżej detektorów promieniowania podczerwonego, która wraz ze współpracującym z nią układem przeszukiwania obrazu, odróżniają kamery termowizyjne od zwykłych kamer wideo. Następnie detektor wytwarza na podstawie odczytu z matrycy detektorów pikseli rodzaj sygnału elektrycznego, który będzie zmieniać się zależnie od intensywności padania na niego promieniowania.

Do czego wykorzystuje się kamery termowizyjne

Kamery termowizyjne znajdują swoje zastosowanie w procesach związanych z diagnostyką instalacji chłodniczych i ciepłowniczych. Spektrum zastosowań może objąć, np. detekcję wycieków, czy też określenie temperatury wymienników ciepła. Kamery sprawdzają się również doskonale podczas wykrywania strat cieplnych poprzez tzw. mostki termiczne oraz poprawności wykonywania prac izolacyjnych. Termowizji używa się również podczas określania temperatury obudowy skrzyni paleniskowej. Ważne jest bowiem wczesne wykrycie ewentualnych pęknięć paleniska.