NEWSLETTER

FLIRNewsletter 2021

Usunięcie funkcjonalności EST z kamer inspekcyjnych
Z dniem 18 marca 2021 r. z kamer z serii:

FLIR T530 / T540 / T560 / T840 / T860
FLIR E53 / E75 / E85 / E95 / E54 / E76 / E86 / E96
FLIR T1010 / T1020 / T1040

zostanie usunięta funkcjonalność EST. Oznacza to, że w trybie monitorowania nie będzie dostępnej opcji wyświetlania obrysu sylwetki.

Tryb monitorowania będzie zawierał tylko funkcje przydatne w przemyśle.
W kamerach dostarczonych przed 18.03.2021 r. funkcja EST będzie nadal dostępna, również po aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware).

Dla kamer z serii A400, A500, A700 Advanced Smart Sensors.

Wbudowana funkcja EST zostanie całkowicie dezaktywowana.

Klienci, którzy zakupili kamery typu Advanced Smart Sensors przed 18.03.2021 r. mogą uzyskać dostęp do pliku konfiguracyjnego pozwalającego na przywrócenie funkcji EST
na stronie suport.flir.com.

Zaprzestanie produkcji FLIR One micro-USB
Seria kamer FLIR One micro-USB nie będzie już produkowana ze względu na zastąpienie standardu micro-USB standardem USB-C.
Jesteś zainteresowany? Zapisz się
na newsletter!