Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych poniżej moich  danych osobowych  w postaci wizerunku, których Administratorem jest EC TEST Systems Sp. z o.o.

z siedzibą  przy ul. Ciepłowniczej 28 w Krakowie.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych poprzez publikację  i rozpowszechnianie filmu i zdjęć z seminarium:

  • na stronie internetowej: www.ects.pl  oraz partnera wydarzenia
  • na portalu społecznościowym Facebook (profil EC TEST Systems oraz partnera wydarzenia)
  • na portalu społecznościowym LinkedIn (profil EC TEST Systems oraz partnera wydarzenia)
  • użytkownika Matylda Lit (pracownik firmy EC TEST Systems)

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: biuro@personal-data.pl

Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Wycofanie zgody będzie możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.