(NR REFERENCYJNY: ADH/07/19)
Kogo szukamy:

 • Asystenta/ki działu handlowego – osoby sprawnej organizacyjnie i administracyjnie

 

Czego oczekujemy:

 • sprawności w prowadzeniu spraw administracyjnych
 • samodzielności w działaniu i bardzo dobrej organizacji pracy
 • umiejętności sprawnej komunikacji
 • przynajmniej rocznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomości j. angielskiego;czynnego prawa jazdy kat. B

 

Co jest dla nas ważne:

 • twoje pozytywne nastawienie i zaangażowanie

 

Twoje dodatkowe atuty:

Twoja praca będzie polegała na:

 • wsparciu działu handlowego w bieżących zadaniach i projektach
 • prowadzenie spraw administracyjnych działu
 • obsługa kalendarza zdarzeń, pilnowanie terminów
 • archiwizowanie danych w systemie CRM
 • przygotowywanie bieżących raportów i zestawień
 • uczestniczenie w przygotowywaniu ofert
 • kontakt z klientami i partnerami handlowymi
 • pomoc w redagowaniu tekstów marketingowych i w przygotowywaniu prezentacji

 

Co otrzymasz od nas:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub rozważymy Twoją inną propozycję
 • dostęp do szkoleń produktowych i technicznych
 • możliwość zdobycia doświadczenia i pracy w dobrym zespole
 • dostęp do pakietu socjalnych benefitów;dostęp do najnowocześniejszych urządzeń
  oraz rozwiązań pomiarowych i diagnostycznych – czujniki, mikrofony pomiarowe, wzbudniki drgań i udarów,
  kamery szybkie i termowizyjne, wielokanałowe rejestratory i analizatory, wibrometry laserowe oraz wiele innych

 

Aplikuj wysyłając dokumenty na adres mailowy: katarzyna.dyrdal@ects.pl podając nr referencyjny.

W dokumentach aplikacyjnych umieść poniższą klauzulę:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę EC TEST Systems Sp. z o.o. moich danych osobowych innych niż wynika to m. in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych przepisów szczególnych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest EC TEST Systems Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie (31-574), przy ul. Ciepłowniczej 28 – w skrócie ECTS, jako potencjalny pracodawca.

Inspektor ochrony danych
Z Administratorem można skontaktować się listownie: EC TEST Systems Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków, telefonicznie: (12) 627 77 77, e-mailowo: biuro@ects.pl.
Inspektorem Ochrony Danych jest Julia Szablowska, z którym można się skontaktować e-mailowo: biuro@personal-data.pl.

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Administratora, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w ECTS.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

________________________________________________________________________________________

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.