Seminaria i webinaria, Wydarzenia

Dynamika strukturalna: korelacja symulacji i pomiarów w Simcenter 3D

zaproszeniewebinar Simcenter korelacja new

WEBINAR NA ŻYWO   |   17.12.2020    |   10:00

Koncepcja środowiska Simcenter, będącego wielodziedzinowym narzędziem do  symulacji 3D, umożliwia także rozwiązywanie problemów z zakresu dynamiki strukturalnej.

Integralną częścią symulacji jest zrozumienie, jak dokładnie modele obliczeniowe są w stanie przewidzieć zachowanie rzeczywistego produktu.

Podczas webinarium poznasz optymalną drogę, prowadzącą do uzyskania najlepszych rezultatów, jaką jest kombinacja symulacji i testów na rzeczywistych obiektach.

Posłuchasz także o warunkach, jakie należy spełnić, aby w pełni wykorzystać funkcjonalność środowiska symulacyjno – pomiarowego opartego na koncepcji wirtualnego bliźniaka.

W trakcie webinarium dowiesz się jak:

  • Dobrać optymalne miejsca usytuowania czujników w eksperymentalnej analizie modalnej na podstawie modelu MES
  • Skorelować wyniki analizy modalnej eksperymentalnej i obliczeniowej
  • Poprawić model obliczeniowy na podstawie pomiarów


Prelegent:
Jacek Spisak,  Inżynier Systemów CAE

    Pobierz nagranie