Seminaria i webinaria, Wydarzenia

Podejście Model Based System Testing w symulacji multifizycznej połączenie zalet domen obliczeniowych i pomiarowych

webinar integracja

Data 23.06.2020
godz. 10:00

 

Pokażemy jak:

  • Walidować modele multifizyczne na podstawie pomiaru
  • Zastosować wirtualne czujniki wykonane na podstawie modeli multifizycznych

 

    Pobierz nagranie