fbpx

WEBINAR NA ŻYWO   |   26.01.2021    |   10:00

Rozwiązania symulacyjne i testowe w sektorze maszyn przemysłowych i rolniczych

Prelegent: Paweł Wójcikiewicz

Image%20SDE 6076%20STS%20HE%20Perf%20O%26E tcm27 29184 tcm83 52808 - Rozwiązania symulacyjne i testowe w sektorze maszyn przemysłowych i rolniczych

Konkurencja między wiodącymi producentami maszyn roboczych prowadzi do szybkiego rozwoju techniki i przynosi nowe rozwiązania. Ze względu na zapotrzebowanie rynku oraz zaostrzające się regulacje sprzęt ciężki musi działać lepiej pod względem redukcji emisji zanieczyszczeń, wydajności pracy maszyn, być optymalny pod kątem całkowitego kosztu utrzymania oraz zapewniać najlepsze warunki dla pracy operatora.

Zapisz się na najbliższe spotkanie, podczas którego poznasz narzędzia oraz praktyczne przykłady wykorzystania predykcji pracy maszyn w rozwiązywaniu problemów konstrukcji zawierającej coraz większą liczbę wariantów i konfiguracji o następujących atrybutach:

 • Zarządzania energią w celu spełnienia regulacji
 • Zarządzania termicznego
 • Hałasu i wibracji
 • Integralności i trwałości strukturalnej
 • Operatywności i integracji układów sterowania
 • Walidacji analiz eksperymentalnych i obliczeniowych
 • Obniżenia całkowitego kosztu związanego z użytkowaniem maszyn

Zaprezentowane zostaną trzy filary z środowiska symulacyjno-pomiarowego Simcenter:

  Zapisz się

  close
  Zacznij pisać by wyszukać produkty
  Sidebar Scroll To Top >