Seminaria i webinaria, Wydarzenia

Rozwiązania symulacyjne i testowe w sektorze maszyn przemysłowych i rolniczych

zaproszenie webinar maszyny przemyslowe i rolnicze

WEBINAR NA ŻYWO   |   26.01.2021    |   10:00

Rozwiązania symulacyjne i testowe w sektorze maszyn przemysłowych i rolniczych

Prelegent: Paweł Wójcikiewicz

Konkurencja między wiodącymi producentami maszyn roboczych prowadzi do szybkiego rozwoju techniki i przynosi nowe rozwiązania. Ze względu na zapotrzebowanie rynku oraz zaostrzające się regulacje sprzęt ciężki musi działać lepiej pod względem redukcji emisji zanieczyszczeń, wydajności pracy maszyn, być optymalny pod kątem całkowitego kosztu utrzymania oraz zapewniać najlepsze warunki dla pracy operatora.

Podczas webinaru poznasz narzędzia oraz praktyczne przykłady wykorzystania predykcji pracy maszyn w rozwiązywaniu problemów konstrukcji zawierającej coraz większą liczbę wariantów i konfiguracji o następujących atrybutach:

  • Zarządzania energią w celu spełnienia regulacji
  • Zarządzania termicznego
  • Hałasu i wibracji
  • Integralności i trwałości strukturalnej
  • Operatywności i integracji układów sterowania
  • Walidacji analiz eksperymentalnych i obliczeniowych
  • Obniżenia całkowitego kosztu związanego z użytkowaniem maszyn

Zaprezentowane zostaną trzy filary z środowiska symulacyjno-pomiarowego Simcenter:

    Pobierz nagranie