Seminaria i webinaria

CZUJNIKI POMIAROWE ORAZ ICH ZASTOSOWANIA W TESTACH Z ZAKRESU OBRONNOŚCI TAKICH JAK: EKSPLOZJE, PODWODNE EKSPLOZJE, UDARY MECHANICZNE, TESTY WOJSKOWYCH POJAZDÓW NAZIEMNYCH

MSPO Carmine f

Targi MSPO, Kielce

wystąpienie dr inż. Carmine Salzano, PCB Piezotronics Inc.