Seminaria i webinaria

WEBINARIUM: AKTYWNA TERMOGRAFIA – METODA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH MAJĄCA NA CELU WYKRYCIE DEFEKTÓW WYSTĘPUJĄCYCH W BADANYM OBIEKCIE

webinar AT