Seminaria i webinaria

WEBINARIUM: EMISJA AKUSTYCZNA. ZASTOSOWANIE METODY DO OCENY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW

badania nieniszczace
Data: 30.07.2019 Godzina: 10:00
Czas trwania: 45 minut
on-line