Seminaria i webinaria, Wydarzenia

SEMINARIUM: KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA SYMULACYJNO-POMIAROWE W ZINTEGROWANYM ŚRODOWISKU SIMCENTER

Siemens seminaria

Data 28-01-2020   godz. 12:00-14:00

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa