Seminaria i webinaria, Wydarzenia

SEMINARIUM: KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA SYMULACYJNO-POMIAROWE W ZINTEGROWANYM ŚRODOWISKU SIMCENTER

Siemens seminaria

Data 29-01-2020   godz. 10:00-12:00

Politechnika Białostocka, Białystok