Seminaria i webinaria

Seminarium: Simcenter TPA-Transfer Path Analysis

zaproszenie KFB - Seminarium: Simcenter TPA-Transfer Path Analysis
Data
19-20 września 2023 r.
Lokalizacja
KFB Acoustics Sp. z o. o.
ul. Oławska 8
Domasław / Bielany Wrocławskie
Język
Angielski i Polski
Czas trwania
08:40 -15:15
Firmy EC Test Systems oraz KFB Acoustics zapraszają na dwudniowe, stacjonarne seminarium „Simcenter TPA-Transfer Path Analysis”, podczas którego specjaliści z EC TEST Systems oraz belgijskiego oddziału Siemens zaprezentują i omówią na przykładach praktycznych technikę wykonywania pomiarów oraz analiz ścieżek przejścia (Transfer Path Analysis), mającą na celu zbadanie akustycznych oraz wibracyjnych ścieżek przejścia energii pomiędzy komponentami struktur, z wykorzystaniem zaawansowanych źródeł akustycznych i miniaturowych wzbudników inercyjnych Qsources.
Podczas wydarzenia uczestnicy wezmą udział w praktycznych pomiarach, z wykorzystaniem akustycznych źródeł prędkości objętościowej (volume velocity source) oraz inercyjnych wzbudników drgań Qsource. Badania odbędą się na strukturze samochodu oraz komponencie – elektrycznym silniku. Podczas pomiarów wykorzystane zostaną źródła o średnich i wysokich zakresach częstotliwości, a następnie wyznaczone zostaną funkcje przejścia i potwierdzona zostanie jej wzajemność dla pary źródło – odbiornik. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi przy analizach akustycznych oraz wibracyjnych ścieżkach przejścia, wyznaczanych w oparciu o akustyczne źródła i wzbudniki inercyjne Qsources. Omówione zostaną praktyczne przykłady ich zastosowań w branży motoryzacyjnej, produkcji urządzeń domowych, silników elektrycznych AGD itp. Podczas prezentacji szeroko zostanie omówione zagadnienie analizy ścieżek przejścia oraz analizy takiej w oparciu o poszczególne komponenty produktu, czy złożenia, jak i wibroakustyczna analiza na wczesnym etapie – w oparciu o złożenia prototypów, bazujące na wirtualnych modelach komponentów.
Partner wydarzenia: KFB Acoustics Sp. z o. o.
Dzień 1
 • 8:40 – 9:00 – Rejestracja uczestników oraz poranna kawa
 • 9:00 – 9:15 Krótkie przedstawienie firmy EC Test Systems oraz omówienie prezentowanych rozwiązań stosowanych w analizie ścieżek przejścia.
 • 9:15 – 10:30 Praktyczna prezentacja pomiarów funkcji przejścia z wykorzystaniem akustycznego źródła prędkości objętościowej.
 • 10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
 • 10:45 – 12:30 Praktyczna prezentacja pomiarów funkcji przejścia z wykorzystaniem inercyjnego wzbudnika drgań Qsources
 • 12:30 – 13:30 Lunch
 • 13:30 – 14:30 Praktyczna prezentacja pomiarów funkcji przejścia oraz wzajemności z wykorzystaniem akustycznego źródła prędkości objętościowej o wysokim zakresie częstotliwości
 • 14:30 – 14:45 Przerwa kawowa
 • 14:45 – 15:15 Praktyczny przegląd wzbudników inercyjnych, źródeł prędkości objętościowej oraz akustycznych źródeł dźwięku Qsources
 • 15:15 – 16:00   Podsumowanie dnia oraz zakończenie

Dzień 2

 • 8:40 – 9:00 – Powitanie i poranna kawa
 • 9:00 – 10:30  Prezentacja na temat analizy ścieżek przejścia (Transfer Path Analysis)
 • 10:30 -10:45 Przerwa kawowa
 • 10:45 – 11:55 Przegląd oraz praktyczne przykłady zastosowań źródeł akustycznych oraz wzbudników inercyjnych Qsources
 • 11:55 – 12:30 Prezentacja laboratoriów firmy KFB Acoustics
 • 12:30 – 13:20 Lunch
 • 13:20 – 14:10 Analiza ścieżek przejścia w oparciu o komponenty (Component based TPA)
 • 14:10 – 14:25 Przerwa kawowa
 • 14:25 – 15:00 Analiza wibroakustyczna złożeń prototypów w oparciu o wirtualne modele komponentów (Virtual Prototype Assembly)
 • 15:00 – 15:15 Podsumowanie dnia oraz zakończenie

 • Filip Deblauwe [Technical Manager at Siemens PLM Software]
 • Sławomir Raab [EC TEST Systems]

Liczba miejsc ograniczona.