Seminaria i webinaria

WEBINARIUM: ŚRODOWISKO SIMCENTER: SIMCENTER AMESIM JAKO UZUPEŁNIENIE PORTFOLIO NARZĘDZI DLA POMIAROWCÓW

webinar Simcenter  kopia

Podczas webinarium:

  • – Simcenter Amesim – jak działa program do symulacji wielodziedzinowych
  • – Obliczenia strukturalne dynamiczne w oprogramowaniu Simcenter Amesim
  • – Wykorzystanie modelu mechatronicznego w środowisku pomiarowym Testlab
  • – Podsumowanie

 

Data: 29.08.2019 Godzina: 10:00
Czas trwania: 60 minut
on-line