SUCCESS STORY

Roush Industries, Inc.

sucsess  Roush

Zintegruj skalowalne i elastyczne rozwiązania testowe z szybkim i wydajnym przetwarzaniem danych

Pomimo tego, że firma Roush Industries, Inc. z Detroit w USA, ma ugruntowaną pozycję lidera w branży motoryzacyjnej i transportowej nie spoczywa na laurach. W 2017 r. Roush uzupełnił swoje portfolio o sprzęt Simcenter SCADAS, aby utrzymać swoją pozycję rynkową i rozszerzyć swoją ofertę dla klientów.

„W rzeczywistości nie jest potrzebny żaden działający pojazd. Możemy przetestować pełny prototyp pojazdu lub prototyp podwozia lub zawieszenia na jadącym pojeździe. Zbieramy dane z  testów obciążeniowych, odtwarzamy je na platformie i dopasowujemy te dane”

– wymienia Gerald Roesser,  Manager Laboratorium Advanced Durability.

Dostosowanie do szybko zmieniających się potrzeb klientów, wymagało rozszerzenia możliwości testowych na różnych poziomach, uwzględniając poszczególne etapy rozwoju końcowego pojazdu od testowania prototypu, produkcji aż po walidacje, dodatkowo testy te mogą obejmować nie tylko cały pojazd, ale także jego poszczególne komponenty. W tym celu utworzono laboratorium Advanced Durability wraz z symulatorem drogi Model 329 firmy MTS, które współpracuje z analizatorem Simcenter SCADAS i  oprogramowanie Simcenter Testlab ™ Neo.

Dowiedz się więcej  >>