Targi-archiwum

2014-10-07 POLIMERY I KOMPOZYTY KONSTRUKCYJNE 2014

2014-10-07

OBSZAR TEMATYCZNY KONFERENCJI:
1. KOMPOZYTY KONSTRUKCYJNE I ICH WŁASNOŚCI
2. NANOKOMPOZYTY I MATERIAŁY GRADIENTOWE O OSNOWIE POLIMEROWEJ
3. MATERIAŁY POLIMEROWE O SPECJALNYCH WŁASNOŚCIACH
4. METODY BADAŃ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I ICH KOMPOZYTÓW
(w tym NIENISZCZĄCE)
5. BIOMATERIAŁY POLIMEROWE

Temat szkolenia w dniu 9.10.2014:
“Nieniszczące metody badań kompozytów i polimerów konstrukcyjnych”
Szkolenie realizowane będzie przez firmę EC Test Systems

Program szkolenia obejmuje:
– termografię aktywną,
– obrazowanie ultradźwiękowe przy użyciu kamery ultradźwiękowej,
– szerografię,
– skanowanie 3D w kontroli jakości i inżynierii odwrotnej.