USŁUGI POMIAROWE

Firma EC TEST Systems świadczy usługi polegające na wykonaniu nawet najbardziej skomplikowanych pomiarów przy użyciu specjalistycznego sprzętu dostępnego w naszej ofercie.

Możliwość skorzystania z usług pomiarowych jest szczególnie ważna w przypadku, gdy dany pomiar jest jednorazowy i nie wymaga zakupu sprzętu badawczego lub w momencie kiedy klient chce przetestować możliwości oferowanego przez nas sprzętu na konkretnej aplikacji badawczej oczekując szczegółowych wyników pomiaru.
Duże zaplecze sprzętu demonstracyjnego pozwala na wykonanie szeregu usług z zakresu pomiarów drgań, akustyki, termowizji, rejestracji zdarzeń szybkich, skanowania 3D i wielu innych. Nasi doświadczeni inżynierowie posiadają dużą wiedzę na temat obsługiwanego przez siebie sprzętu jak i wieloletnią praktykę w wykonywaniu pomiarów. Przy szczególnie skomplikowanych zleceniach możliwe jest skorzystanie z wiedzy i doświadczenia kadry naukowej uczelni, ośrodków i instytucji badawczych z którymi utrzymujemy stały kontakt.

Każdorazowo, efektem wykonanych przez nas pomiarów jest zaawansowany raport pomiarowy szczegółowo opisujący badane zagadnienie, wraz z wynikami pomiarów i ich interpretacją.

Zakres wykonywanych przez nas pomiarów:
– pomiar hałasu i natężenia dźwięku,
– pomiar drgań, ciśnienia, siły,
– pomiary temperatury i jej rozkładu przy użyciu kamer termowizyjnych,
– rejestracja zjawisk szybkozmiennych,
– analiza modalna,
– testy udarowe,
– stacjonarne testy wibracyjne na wzbudniku elektrodynamicznym o sile 50 kN i skoku 100 mm p-p,
– i wiele innych.

Skontaktuj się z nami ze szczegółami swojej aplikacji badawczej aby uzyskać informacje na temat możliwości wykonania usługi pomiarowej.
W przypadku prostszych zagadnień, zachęcamy do skorzystania z możliwości wypożyczenia sprzętu pomiarowego.

Zapytanie o możliwość i warunki zrealizowania usługi pomiarowej

Skanery 3D
Zobacz więcej
Kamery szybkie
Zobacz więcej
Kamery termowizyjne
Zobacz więcej
Badania nieniszczące
Zobacz więcej
Testy wibracyjne i badania odporności mechanicznej
Zobacz więcej
Kalibracja systemów pomiarowych oraz kart pomiarowych
Zobacz więcej