Seminaria i webinaria, Wydarzenia

Dynamika strukturalna: korelacja symulacji i pomiarów w Simcenter 3D

webinar integracja

Data 26.05.2020   godz. 10:00

 

Pokażemy jak:

  • Dobrać optymalne miejsca usytuowania czujników w eksperymentalnej analizie modalnej na podstawie modelu MES
  • Skorelować wyniki analizy modalnej eksperymentalnej i obliczeniowej
  • Poprawić model obliczeniowy na podstawie pomiarów

    Pobierz nagranie