Aktualności

INTEGRACJA ROZWIĄZAŃ SYMULACYJNO – POMIAROWYCH

webinar integracja

Podejście Model Based System Testing w symulacji multifizycznej: połączenie zalet domen obliczeniowych i pomiarowych 

Data 23.06.2020  godz. 10:00

Pokażemy jak:

  • – walidować modele multifizyczne na podstawie pomiaru
  • – zatosować wirtualne czujniki wykonane na podstawie modeli multifizycznych

Dynamika strukturalna: korelacja symulacji i pomiarów w Simcenter 3D

Data 26.05.2020  godz. 10:00

Pokażemy jak:

  • – dobrać optymalne miejsca usytuowania czujników w eksperymentalnej analizie modalnej na podstawie modelu MES
  • – skorelować wyniki analizy modalnej eksperymentalnej i obliczeniowej
  • – poprawić model obliczeniowy na podstawie pomiarów

 

Simcenter: symulacje oraz pomiary w jednym środowisku

Data 28.04.2020   godz. 10:00

Pokażemy jak:

  • – łączy się oferta sprzętu i oprogramowania pomiarowego z oprogramowaniem symulacyjnym tworząc kompletne środowisko Simcenter
  • – wykorzystać symulację jako wsparcie dla testu, test jako wsparcie dla symulacji oraz test z symulacją w jednej pętli
  • – skorelować wyniki analiz eksperymentalnych i obliczeniowych