Blog

Nieniszczące badania rezonansu akustycznego w ocenie jakości części seryjnych – nowa metoda testowania

anovis NDT - Nieniszczące badania rezonansu akustycznego w ocenie jakości części seryjnych - nowa metoda testowania

Simcenter Anovis (NDT), nowoczesne stanowisko testowe, umożliwia szybkie i nieinwazyjne wykrywanie defektów produkowanych partii elementów. Jego celem jest identyfikacja wadliwych komponentów lub próbek, które nie spełniają określonych standardów jakości, poprzez wykrywanie wad strukturalnych i materiałowych.

Czym jest metoda nieniszcząca ART (Acoustic Resonance Testing)

Kompleksowe rozwiązanie Simcenter Anovis obejmuje sprzęt do rejestrowania sygnałów akustycznych i drganiowych oraz oprogramowanie umożliwiające inteligentną analizę tych sygnałów w celu precyzyjnej oceny. Kontrola jakości komponentów odbywa się za pomocą metody nieniszczącej ART (Acoustic Resonance Testing), która wykorzystuje badania rezonansu akustycznego do identyfikacji anomalii strukturalnych. Metoda ta polega na pobudzaniu naturalnych drgań części za pomocą automatycznego młotka, a następnie rejestrowaniu sygnałów akustycznych lub wibracji za pomocą mikrofonów lub akcelerometrów. Zarejestrowane sygnały są przekształcane w widmo częstotliwościowe, a analiza rezonansowych częstotliwości odbywa się za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Granice kontrolne są dostosowywane na podstawie statystycznych wartości, a ocena jakości opiera się na technologii kontroli porównawczej.

Jednak w rzeczywistych procesach produkcyjnych mogą występować zmienności i fluktuacje spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak nowe materiały, zmiany w konfiguracji maszyn, zużycie narzędzi czy zmienne warunki środowiskowe. W związku z tym granice kontrolne również muszą być dostosowywane do zmieniającego się procesu. Oprogramowanie Chameleon umożliwia automatyczne dostosowywanie zakresów tolerancji na podstawie zebranych danych historycznych i bieżących pomiarów. Proces adaptacji może opierać się na różnych algorytmach, uwzględniających zarówno dane z testów, jak i bieżące pomiary, co pozwala na dynamiczną aktualizację granic kontrolnych.

Dzięki automatycznemu dostosowywaniu limitów możliwe jest utrzymanie skuteczności kontroli jakości, nawet w przypadku zmian w procesie produkcyjnym. Automatyczna adaptacja limitów może być realizowana na różnych poziomach, włączając prostą aktualizację granic na podstawie zebranych danych statystycznych lub bardziej zaawansowane techniki, takie jak analiza trendów,predykcja zmian i wykrywanie anomalii. Elastyczność oprogramowania Chameleon pozwala na dostosowanie tych mechanizmów do specyfiki konkretnego procesu produkcyjnego.

Ograniczanie strat i kosztów

Korzyści wynikające z automatycznego dostosowywania granic kontrolnych są znaczące. Przede wszystkim umożliwia to szybką reakcję na zmiany w procesie produkcyjnym, minimalizując liczbę fałszywych alarmów i odrzutów. Dzięki temu ogranicza się straty i koszty związane z niepotrzebnymi przeróbkami lub ponownym testowaniem produktów. Ponadto, automatyczna adaptacja granic kontrolnych pozwala na lepszą ochronę jakości produktu poprzez dostosowanie się do zmieniających warunków i zwiększenie czułości na nowe typy defektów.

Metoda ART umożliwia skuteczne wykrywanie wad strukturalnych, takich jak pęknięcia, ubytki, anomalie mikrostrukturalne (np. zapiaszczenia, porowatości, nieciągłości, przewężenia), a także badanie mieszanek materiałowych. Jest ona wykorzystywana w różnych branżach, takich jak przemysł motoryzacyjny, przemysł ceramiczny czy produkcja kompozytów. System Simcenter Anovis znajduje zastosowanie przy testowaniu różnych komponentów, takich jak odlewy, odkuwki, spieki czy elementy tłoczone.

Poprawa bezpieczeństwa i trwałości produkowanych komponentów

Sprawdzanie jakości za pomocą Simcenter Anovis ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i trwałości produkowanych komponentów, zwłaszcza w branżach takich jak motoryzacja, lotnictwo i energetyka. System ten może być wykorzystywany do kontroli komponentów układu napędowego, części silnika, elementów konstrukcyjnych samochodów, odlewów, części zinterowanych czy metalowych komponentów wytwarzanych przy użyciu technologii MIM.

Jeśli jesteś zainteresowany wprowadzeniem kontroli jakości w procesie produkcji, firma Jeśli jesteś zainteresowany wprowadzeniem kontroli jakości w procesie produkcji, firma EC Test Systems oferuje kompleksowe wsparcie przy wdrożeniu systemu Simcenter Anovis. Skontaktuj się z nimi, aby dowiedzieć się więcej na temat realizacji testów jakości. Skontaktuj się z nimi, aby dowiedzieć się więcej na temat realizacji testów jakości.