Blog

Sonda akustyczna – jak działa czujnik pomiaru prędkości cząstek

sonda akustyczna

Akustyka jest działem fizyki i chemii zajmującym się zjawiskami związanymi z powstawaniem i oddziaływaniem fal akustycznych. Akustykę podzielić można na akustykę ogólną oraz stosowaną, na którą składają się: akustyka budowlana, muzyczna, fizjologiczna i psychologiczna, morska, przemysłowa, geoakustyka i elektroakustyka. Badania akustyczne mają szczególne znaczenie w oceanografii, przemyśle fonograficznym, maszynowym, lotniczym i samochodowym oraz w architekturze i wielu innych dziedzinach gospodarki. Wraz z rozwoje wiedzy o akustyce, stworzone zostały specjalne urządzenia umożliwiające, np. pomiar akustycznej prędkości cząstek. Obecnie dokonywanie pomiaru prędkości akustycznej cząstek w trzech kierunkach lub szerokopasmowych pomiarów ciśnienia akustycznego możliwe jest z pomocą wykorzystania nowoczesnych technologii. W tym celu stworzony został specjalny typ sondy – czujnika akustycznego, który pozwala zmierzyć w sposób bezpośredni prędkość akustyczną cząstek.

Sonda skanująca

W bardzo bliskiej odległości od mierzonej powierzchni wartość prędkości akustycznej cząstek oraz prędkości strukturalnej pokrywa się. Dlatego, aby dokładnie zmierzyć prędkość akustyczną cząsteczek w polu bliskim, najlepiej zastosować sondę skanującą firmy Microflown Technologies, której czujniki mogą być używane do bezstykowych pomiarów prędkości strukturalnej. Sondy skanujące umożliwiają pomiary prostopadle do powierzchni, czyli pod kątem 0 stopni, jak również 45 stopni oraz 90 stopni.

Sondy akustyczne PU i USP

Innym sposobem na zarejestrowanie prędkości akustycznej cząsteczek i ciśnienia akustycznego jest jednokierunkowa sonda akustyczna PU firmy Microflown Technologies. Ponieważ jest odporna na wstrząsy i można montować ją ze standardowymi akcesoriami do mikrofonów półcalowych,  sprawdza się przy pracy poza laboratorium. Jeżeli konieczny jest szerokopasmowy pomiar ciśnienia akustycznego i prędkości akustycznej cząsteczek w trzech kierunkach, można wykorzystać sondę USP. Posiada ona trzy prostopadle umieszczone czujniki oraz miniaturowy mikrofon ciśnieniowy. W porównaniu do tradycyjnych sond mikrofonowych sondy USP mają większe możliwości pomiarowe.

Powiązane tematy