Blog

Wpływ hałasu na zdrowie człowieka – monitorowanie hałasu w miejscu pracy

mężczyzna wkłada zatyczkę do ucha

Hałasem nazywamy drgania akustyczne o dużej intensywności, które mogą być dla człowieka niezwykle uciążliwe. Nie wynika to jedynie z kwestii psychologicznej – hałas ma również szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka – uszkadza narząd słuchu. Dźwięk o natężeniu powyżej 35 dB nie jest szkodliwy, może jednak powodować rozdrażnienie. Hałas pomiędzy 35 a 70 dB negatywnie działa na układ nerwowy, powoduje zmęczenie, a co za tym idzie mniejszą wydajność w pracy. Powyżej 85 dB jest on przyczyną uszkodzeń słuchu, zaburzeń układu krążenia, nerwowego, a nawet równowagi. W przypadku dźwięków pomiędzy 130 a 150 dB, które wywołują drgania niektórych organów wewnętrznych, konsekwencją mogą być trwałe schorzenia. Hałas powyżej 150 dB powoduje mdłości, stany lękowe, a nawet paraliż funkcjonowania organizmu.

Jak hałas wpływa na słuch i nerwy

Praca w umiarkowanym oraz dużym hałasie powoduje czasowe podniesienia się progu słyszenia, czyli innymi słowy – okresowej utraty czułości słuchu. W zależności od dawkowania hałasu ogłuchnięcie może utrzymywać się od kilku minut po nawet kilka dni. Warto jednak podkreślić, że epizody gorszego słyszenia i duża ekspozycja na hałas mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu. Co więcej, z czasem pojawiają się tak zwany szumy uszne, które prowadzić mogą do utraty słuchu. Hałas powoduje także wzrost napięcia nerwowego. Jest jednym z czynników stresowych, sprawia, że w organizmie człowieka uwalniane są takie substancje chemiczne jak adrenalina.

Monitorowanie hałasu

Szczególnie niebezpieczny jest hałas w pracy. Wiąże się to nie tylko ze stałym, codziennym narażeniem na jego długofalowe skutki, ale również z tym, że pracownik może być rozkojarzony, przemęczony i mniej uważny. Może to mieć poważne konsekwencje, takie jak wypadki podczas pracy. Aby tego uniknąć, stosuje się niezwykle precyzyjne mierniki i analizatory poziomu dźwięku. Pomiar poziomu hałasu na zamkniętych stanowiskach pracy oraz diagnostyka generujących hałas maszyn i urządzeń są niezmiernie ważne dla komfortu i bezpieczeństwa pracowników, a w rezultacie dla wydajności przedsiębiorstw.