M o d e l o w a n i e    d y n a m i k i    p ł y n ó w    d l a    b r a n ż y    m a s z y n o w e j
branza maszynowa0 900x593 - Innowacje w modelowaniu dla branży maszynowej
Poprawa projektu i jakości napełniania
Success maszynowa 400x250 - Innowacje w modelowaniu dla branży maszynowej
Success maszynowa 2 2 400x250 - Innowacje w modelowaniu dla branży maszynowej
Model maszyny napełniającej
Success maszynowa 3 2 400x250 - Innowacje w modelowaniu dla branży maszynowej
Przepływ w maszynie
Metody obliczeniowej mechaniki płynów

Obliczenia wytrzymałościowe MES i przepływowe CFD zaimplementowane w oprogramowaniu CAD stają się standardowym rozwiązaniem. Wynika to z rozszerzających się  potrzeb konstruktorów w zakresie symulacji. Oprócz obliczeń strukturalnych, komputerowa dynamika płynów jest jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi przez konstruktorów z branży maszynowej. Rozwiązania symulacyjne nie muszą zaczynać się na poziomie projektu CAD i być z nim powiązane. Przykładem podejścia do obliczeń pozwalającego na tworzenie wirtualnego prototypu są symulacje oparte na modelu.

Optymalizuj czas i koszty przy pomocy symulacji

Budowa fizycznych prototypów jest bardzo kosztownym, czasochłonnym procesem, podczas którego rzadko powstają rozwiązania zoptymalizowane. Wykorzystanie symulacji w celu utworzenia wirtualnego modelu pozwala na uniknięcie wzrostu kosztów oraz przyśpieszenie fazy wdrażania produktu. Szybka walidacja jeszcze na wczesnych etapach projektowania znacznie obniża koszty w działach badawczo – rozwojowych. Dzięki wykorzystaniu oprogramowania symulacyjnego w firmie jesteśmy w stanie oszczędzić na zlecaniu tego typu zadań zewnętrznym firmom i budować własne kompetencje…

Podaj swój adres e-mail i pobierz bezpłatną wersje artykułu

Jeśli zainteresował Cię ten temat, zapisz się na webinar!
zaproszenie webinar2 kopia 1 300x300 - Innowacje w modelowaniu dla branży maszynowej
WEBINAR NA ŻYWO  |  15 PAŹDZIERNIKA 2020  |  10:00
“Rozwiązania symulacyjne dla systemów hydraulicznych i pneumatycznych”