fbpx
logo ECTS 15 lat 2 - USŁUGI

CERTYFIKOWANY PARTNER
firmy Siemens Digital Industries Software

nowoczesne rozwiązania pomiarowe i oprogramowanie inżynierskie
Siemens SW Solution Partner Smart Expert Emblem Horizontal for dark color background - USŁUGI
Wspierające Twoje projekty

USŁUGI INŻYNIERYJNE

Wyspecjalizowani inżynierowie w dziedzinie wibroakustyki, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie dostarcząją optymalnych oraz kompletnych rozwiązań pomiarowych, a także przeprowadzają  analizy m. in. w dziedzinie drgań i hałasu.

USŁUGI SYMULACYJNE
uslugi simulacyjne - USŁUGI

Symulacje systemów mechatronicznych

Pomagamy uniknąć błędów projektowych stosując symulację. Korzystając z narzędzi do modelowania i analizy wielodziedzinowych systemów mechatronicznych przewidujemy osiągi budowanych systemów umożliwiając przetestowanie w krótkim czasie różnych wariantów oraz wprowadzenie ewentualnych zmian bez konieczności budowy drogich prototypów.

Wspieramy w dopracowywaniu projektów poprzez symulacje statycznej i dynamicznej pracy elementów i systemów (analizy w dziedzinie czasu i częstotliwości), symulacje CFD, analizy MES.

Wirtualna walidacja i optymalizacja nowego produktu

Chcesz skrócić czas potrzebny na testowanie nowych produktów, przyśpieszyć proces ich projektowania? Zastosowanie środowiska Simcenter pozwala na szybkie i jednoczesne wprowadzanie modyfikacji zarówno w produkcie fizycznym jak i wirtualnym, umożliwiając modyfikację poszczególnych parametrów bez konieczności tworzenia kolejnych rzeczywistych prototypów.

Obliczenia CFD 1D-3D

W zależności od stopnia zaawansowania i zakresu prowadzonych prac rozwojowych oferujemy zróżnicowane podejście do symulacji przepływów CFD.  Jeżeli twoje przedsiębiorstwo produkuje urządzenia wykorzystujące zjawiska fizyczne obejmujące przepływy cieczy, gazów oraz ich mieszanin, pomożemy wdrożyć Ci odpowiednie rozwiązanie.

Poprawa efektywności energetycznej (sprawności), wirtualne uruchomienie

Symulujemy i analizujemy efektywność energetyczną Twojego produktu, korzystając z narzędzi symulacyjnych w modelowaniu układów fizycznych opartych na rozwiązaniach Siemens.

Przeprowadzamy analizy strat energii w każdej fazie cyklu pracy urządzenia przy różnych obciążeniach. Pomożemy także w wirtualnym uruchomieniu maszyny w połączeniu ze sterowaniem PLC.

Obliczenia MES

Wykonujemy obliczenia Metodą Elementów Skończonych (statyka, dynamika strukturalna) łącznie z korelacją i walidacją wyników ze środowiskiem pomiarowym.

Analizy NVH

Wykorzystując interakcje między drgającą strukturą i domeną akustyczną możemy pomóc w określeniu przyczyn niepożądanych drgań. Optymalną drogą prowadzącą do uzyskania najlepszych rezultatów jest kombinacja symulacji i testów na rzeczywistych obiektach.
USŁUGI TESTOWE
uslugi testowe - USŁUGI

Akwizycja i analiza danych

Mając do dyspozycji możliwości platformy pomiarowej Simcenter specjaliści przeprowadzą analizy i badania, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w terenie.

Inżynierowie EC TEST Systems koncentrują się na identyfikowaniu pierwotnych przyczyn problemów związanych z wibracjami, czy hałasem, wykorzystując oprogramowanie Simcenter ™ Testlab ™ i sprzęt Simcenter ™ SCADAS ™ do akwizycji danych oraz analiz akustycznych, strukturalnych, testów modalnych oraz wibracyjnych na posiadanym wzbudniku elekrtodynamicznym 50 kN.

Testy akustyczne

Zmień i ulepsz parametry akustyczne Twoich produktów, dzięki szybkiej identyfikacji źródeł niepożądanych hałasów. W obrębie wykonywanych usług wykonujemy pomiary akustyczne, zarówno standardowe, na przykład mocy akustycznej, jak również bardziej skomplikowane – takie jak lokalizacja źródeł dźwięku przy pomocy macierzy mikrofonowych, czy obrazowanie pola akustycznego przy pomocy sond Microflown Technologies mierzących bezpośrednio prędkość akustyczną cząstek.

Testy Durability

Przeprowadź kampanie testową.

Specjaliści EC TEST Systems wykorzystując podejście Model Based System Testing, połączą zalety domen obliczeniowych i pomiarowych w pętli sprzężenia zwrotnego z Simcenter 3D Durability.

Oferta obejmuje kompleksowe podejście od przygotowania pojazdu, montażu czujników, poprzez akwizycję danych na torze testowym z zastosowaniem akcelerometrów ICP, MEMS czy tensometrów oraz opracowanie zarejestrowanych wyników.

Testy dynamiki strukturalnej

Maksymalizuj wydajność pomiarów podczas przeprowadzania testów dynamiki strukturalnej. Wykonaj korelację modelu 3D porównując wyniki obliczeń na modelu utworzonym z elementów skończonych z danymi eksperymentalnymi. Wykorzystaj możliwości analizy dynamicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy modalnej (eksperymentalna i operacyjna, również bazująca na tensometrach), czy też analizy ODS.

Analiza maszyn wirujących

Zwiększ wydajność maszyn wirujących poprzez pozyskanie danych i przeprowadzenie analizy wpływu prędkości, momentu obrotowego i strategii kontroli na jakość dźwięku, drgania i efektywność energetyczną. Przeprowadzamy pomiary maszyn wirujących (stacjonarne jak i niestacjonarne – rozbiegi/wybiegi), pomiary drgań skrętnych, analizy w dziedzinie czasu, obrotów (order tracking), czy kąta (angle domain).

Jesteś zainteresowany?
Zapytaj Eksperta!

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

ARTYKUŁY i CIEKAWOSTKI

POSZERZ SWOJĄ WIEDZE

korelacja 150x150 - USŁUGI

Simcenter Testlab oraz Simcenter 3D, połączenie modeli testowych i symulacyjnych w jednym środowisku

Nowoczesne rozwiązania pomiarowe, diagnostyczne oraz symulacyjne odgrywają decydującą rolę w procesie rozwoju produktu, coraz częściej wspierając działy inżynieryjne w projektowaniu wysokowydajnych i niezawodnych maszyn…

artykol Jacka 150x150 - USŁUGI

Jak przyspieszyć proces symulacji inżynierskich?

Podczas pracy nad nowym produktem (jeszcze nawet przed powstaniem prototypu) warto dobrze zaprojektować, zoptymalizować oraz sprawdzić, czy spełnia wymagania konstrukcyjne. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych kosztów na kolejnych, fizycznych etapach…

analiza modalna artykul 150x150 - USŁUGI

Analiza modalna jako narzędzie do rozwiązywania problemów inżynierskich

Każdy inżynier na pewnym etapie swej pracy zawodowej spotyka się z zagadnieniem nadmiernych drgań, emisji niepożądanych dźwięków lub nadmiernym hałasem bądź problemami z wytrzymałością…

simcenter 3d strona - USŁUGI

Oprogramowanie Simcenter

Dostarczamy oprogramowanie do symulacji inżynierskich wspomagające pracę działów badawczo-rozwojowych

simcenter scadas new 300x300 - USŁUGI

Rozwiązania testowe Simcenter

Dobieramy rozwiązania pomiarowe pozwalające na analizę konstrukcji, trwałości, hałasu i wibracji

logo ECTS 15 lat 2 - USŁUGI
  • Automatyka
  • Technologie budynkowe
  • Technika napędowa
  • Energetyka
  • Medycyna
  • Transport

 

 

close
Zacznij pisać by wyszukać produkty
Scroll To Top