Aktualności

Obserwacja procesu spawania przy użyciu kamer szybkich i oświetlenia laserowego

T4040 2 - Obserwacja procesu spawania przy użyciu kamer szybkich i oświetlenia laserowego

Jest to proces stopowania laserowego stopu aluminium z magnezem AlMg5 proszkiem niklu. Celem obserwacji była analiza kształtowania się ciekłego jeziorka oraz warstwy podczas procesu. Źródło ciepła stanowił laser włóknowy o maksymalnej mocy 4 kW i długości fali 1070 nm. Podczas procesu zastosowano wiązkę lasera o mocy 2 kW i średnicy plamki 3 mm. Szybkość skanowania wiązki lasera wynosiła 0,2 m/min. W celu zabezpieczenia ciekłego jeziorka przed oddziaływaniem powietrza zastosowano gaz osłonowy Ar o przepływie 4 l/min.
Rejestracja powstała przy współpracy z Politechniką Śląską

Powiązane tematy