Aktualności

Obserwacja procesu spawania Rapid Weld

cool - Obserwacja procesu spawania Rapid Weld

Proces spawania Rapid Weld, opracowany przez firmę Cloos, to odmiana spawania MIG/MAG w której transport metalu odbywa się w sposób strumieniowy, przy jednoczesnym skróceniu długości łuku, w stosunku do klasycznego spawania łukiem natryskowym. Stopiony metal na granicy fazy stałej i ciekłej przybiera postać strugi skierowanej zgodnie osią drutu elektrodowego.

Wysoka dynamika pracy zasilacza zapobiega krótkotrwałym zwarciom ciekłego metalu z jeziorkiem, co ogranicza rozprysk spawalniczy. Należy skrócić odległość końcówki prądowej od materiału spawanego, tak aby uniknąć nadmiernego nagrzewania oporowego wysuniętej części elektrody i jej uplastycznienia powodującego rotację łuku.

Istotną zaletą procesu Rapid Weld jest uzyskanie głębokiego wtopienia w wyniku oddziaływania wysoko skoncentrowanego łuku spawalniczego o dużej gęstości prądu tworzącego kanał plazmy zagłębiający się w materiał podstawowy. Zjawisko to jest szczególnie przydatne przy wykonywaniu spoin pachwinowych o głębokim wtopieniu, co umożliwia przesunięcie środka ciężkości spoiny bliżej osi obojętnej przekroju i obniżenie skurczu oraz odkształceń spawalniczych.

Parametry spawania były następujące: prędkość spawania – 60 cm/min (w trakcie spawania obracany był materiał podstawowy przez ruch obrotowy manipulatora spawalniczego), średnica drutu elektrodowego – 1,2 mm, rodzaj drutu – G4Si1, rodzaj gazu osłonowego – M21, prędkość posuwu drutu elektrodowego 14 m/min, CTWD – 15 mm.

  • Prędkość rejestracji: 3 900 FPS
  • Materiał filmowy zarejestrowano w laboratorium spawania Politechniki Częstochowskiej
    na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym firmy Cloos Polska
    przy użyciu:
prodveollertfront - Obserwacja procesu spawania Rapid Weld

Kamera szybka Phantom VEO 710S firmy Vision Research

CAVILUX smart  300x132 - Obserwacja procesu spawania Rapid Weld

Laserowe oświetlenie CAVILUX Smart firmy CAVITAR

Jeżeli jesteś zainteresowany

Powiązane tematy