Aktualności

Obserwacja procesu spawania przy użyciu kamer szybkich i oświetlenia laserowego

veo

Jest to proces stopowania laserowego stopu aluminium z magnezem AlMgproszkiem niklu. Celem obserwacji była analiza kształtowania się ciekłego jeziorka oraz warstwy podczas procesu. Źródło ciepła stanowił laser włóknowy o maksymalnej mocy 4 kW i długości fali 1070 nm. Podczas procesu zastosowano wiązkę lasera o mocy 2 kW i średnicy plamki 3 mm. Szybkość skanowania wiązki lasera wynosiła 0,2 m/min. W celu zabezpieczenia ciekłego jeziorka przed oddziaływaniem powietrza zastosowano gaz osłonowy Ar o przepływie 4 l/min.”

Informacje dot. nagrania:
Wykorzystana kamera szybka: Phantom VEO 710S, prędkość rejestracji 3200 FPS
Wykorzystane oświetlenie laserowe: Cavilux Smart firmy Cavitar LTD

Jeżeli jesteś zainteresowany

Powiązane tematy