Artykuł

Monitorowanie aktywności wulkanicznej kamerą termowizyjną FLIR A50/A70

a a thermal gradients no text
logo teledyne flir 300x74 - Monitorowanie aktywności wulkanicznej kamerą termowizyjną FLIR A50/A70
Monitorowanie aktywności wulkanicznej za pomocą standardowej kamery wizyjnej wiąże się z pewnymi wyzwaniami: opary lub dym mogą zasłaniać widok, a gorący materiał wulkaniczny może nie żarzyć się wystarczająco, aby był dostrzegalny w świetle dziennym. Kamery termowizyjne stanowią rozwiązanie tych problemów.
a50 a70 volcano spotlight - Monitorowanie aktywności wulkanicznej kamerą termowizyjną FLIR A50/A70
Wulkan Kīlauea – czynny wulkan leżący w archipelagu Hawajów
Głównym zadaniem obserwatoriów wulkanologicznych jest rejestracja wszelkich aktywności danego wulkanu. Bardzo pomocnym dla wielu z nich może być zainstalowanie stacjonarnych kamer termowizyjnych przeznaczonych do ciągłego monitoringu. Kamery te wizualizują rozkład temperatury na powierzchni badanego obiektu, co daje wyraźną przewagę nad „tradycyjnymi” kamerami rejestrującymi obraz. Ponieważ „widzą” ciepło, kamery termowizyjne mogą zapewnić wyraźny widok gorących, ciepłych i chłodnych powierzchni wulkanu, a w niektórych przypadkach z powodzeniem mogą rejestrować interesujące powierzchnie przez opary.
Stacjonarne kamery termowizyjne dostarczają nie tylko dane badawcze, ale także krytyczne informacje o aktywności wulkanu, poprzez rejestrację zmian temperatury lub wykrywanie ciepła z anomalnej pary emitowanej przez pęknięcia powierzchniowe. Ułatwia to rozróżnianie, które powierzchnie są aktywne, ostatnio aktywne lub nieaktywne. Przykładowo, obserwatorzy wykorzystali kamery termowizyjne do monitorowania erupcji wulkanu na włoskiej wyspie Stromboli w 2007 roku, która rozpoczęła się 15 marca od wybuchu i opadnięcia popiołu. Byli w stanie monitorować strumienie lawy, które rozciągały się w dół Sciara del Fuoco, odnotowując ich postęp i określając, kiedy zaczęły się ochładzać.
A50 A70 1 - Monitorowanie aktywności wulkanicznej kamerą termowizyjną FLIR A50/A70
A50 A70 300x300 - Monitorowanie aktywności wulkanicznej kamerą termowizyjną FLIR A50/A70

Kamera termowizyjna FLIR A50/A70 – Image Streaming

Kompaktowa kamera termowizyjna do przesyłania strumieniowego

...

Dowiedz się więcej
Kamera termowizyjna FLIR A70
Kamera termowizyjna o szerokim polu widzenia, na przykład kamera termowizyjna FLIR A70 wyposażona w obiektyw 95°, zapewnia szeroki kąt potrzebny do monitorowania dużych obszarów zewnętrznych. Kamera może również mierzyć temperatury do 1000°C  z dokładnością do ±2%. Nawet z dużej odległości ta kamera termowizyjna może dostarczyć obserwatorom wielu użytecznych informacji nt. mierzonego obiektu. Elastyczne ulepszanie sceny (Flexible Scene Enhancement – FSX®) zwiększa kontrast obrazu, poprawiając widoczność przez dym. W wersji Image Streaming, kamera termowizyjna FLIR A50/A70 może przesyłać strumieniowo skompresowane obrazy radiometryczne i obrazy wizualne jednocześnie przez Wi-Fi.
Bibliografia:  www.flir.com

Powiązane tematy