Aktualności, Artykuł

Wczesne wykrywanie pożaru przy pomocy kamery termowizyjnej FLIR A50/A70

a a news
logo teledyne flir 300x74 - Wczesne wykrywanie pożaru przy pomocy kamery termowizyjnej FLIR A50/A70
Przechowywanie niektórych materiałów na składowiskach odpadów, czy w magazynach wiąże się z ryzykiem samozapłonu z powodu rosnącego ciśnienia lub nieoczekiwanych reakcji w przechowywanych materiałach. Na przykład, w zakładach recyklingu, które organizują materiały w stosy składające się z kombinacji tkanin, plastiku, metalu i gumy (wszystkie potencjalnie nasycone olejami), odpowiednia mieszanka puchu, chemikaliów i warunków środowiskowych może wywołać szybko rozprzestrzeniający się pożar. Zapobieganie takim pożarom to nie tylko kwestia bezpieczeństwa pracowników i środowiska, ale także ekonomii.
a50 a70 early fire waste storage - Wczesne wykrywanie pożaru przy pomocy kamery termowizyjnej FLIR A50/A70
Niestety większość systemów przeciwpożarowych jest zaprojektowana tak, aby powstrzymać pożar dopiero po jego wybuchu, co nie zawsze jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Systemy przeciwpożarowe z użyciem kamer termowizyjnych FLIR A50/A70 pozwalają na detekcję pożaru jeszcze przed jego wybuchem.

Nagłe spalanie może być spowodowane szybkim wzrostem ciepła w materiałach palnych. Kamera termowizyjna FLIR A50/A70 obserwująca dane stanowisko wykrywa wzrost temperatury i alarmuje, zanim wybuchnie pożar.

a50 a70 warehouse 1 - Wczesne wykrywanie pożaru przy pomocy kamery termowizyjnej FLIR A50/A70
a50 a70 woodpile south tower cam - Wczesne wykrywanie pożaru przy pomocy kamery termowizyjnej FLIR A50/A70
a50 a70 early fire prevention - Wczesne wykrywanie pożaru przy pomocy kamery termowizyjnej FLIR A50/A70
Termogram magazynu z beczkami z chemikaliami, widoczny wzrost temperatury części składu
Termogram składowiska biopaliwa
Termogram składowiska trocin
Kamery termowizyjne wykorzystują podczerwień zamiast światła widzialnego, dlatego system oparty o FLIR A50/A70 może zapewnić ochronę przeciwpożarową w dzień lub w nocy, niezależnie od warunków oświetleniowych. Kamery termowizyjne FLIR A50/A70 zapewniają szybkie aktualizacje danych o temperaturze, które mogą wyzwalać alarmy w przypadku niebezpiecznego wzrostu temperatury, umożliwiając firmom ochronę materiałów lub wyłączenie sprzętu, który może spowodować lub rozprzestrzenić pożar.
A50 A70 - Wczesne wykrywanie pożaru przy pomocy kamery termowizyjnej FLIR A50/A70
A50 A70 300x300 - Wczesne wykrywanie pożaru przy pomocy kamery termowizyjnej FLIR A50/A70

Kamera termowizyjna FLIR A50/A70 - Smart Sensor Camera

Kompaktowa, inteligentna kamera termowizyjna

 

...
Dowiedz się więcej
Kamera termowizyjna FLIR A70
Zaprojektowane do wczesnego wykrywania pożaru, kamera termowizyjna FLIR A50/A70 Smart Sensor oferują wbudowane w kamerze funkcje analityczne i alarmowe, a także posiadają wewnętrzne oprogramowanie, dzięki któremu można definiować obszary zainteresowania i ustawiać alarmy.

Konfiguracja Smart Sensor oznacza, że A50/A70 może przeprowadzać podstawową analizę potrzebną do alarmowania o wzroście temperatury, a dzięki kompatybilności z ONVIF S, oferuje jednoczesną integrację wideo i alarmów. Ta kompaktowa kamera (wymiary 107 x 67 x 57 mm) może zmieścić się w dowolnym miejscu. Posiada wytrzymałą obudowę o stopniu ochrony IP66, dzięki czemu jest przystosowana do pracy w trudnych warunkach wewnątrz i na zewnątrz.

Bibliografia:  www.flir.com

Powiązane tematy